Report dead links to pentaedron@gmail.com
Twingly BlogRank
I heart FeedBurner

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

ΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Είναι δυνατό να βοηθήσει η Ιστορία στη μελέτη και κατανόηση της Αγίας Γραφής; Ναι, διότι η Ιστορία έστω και αργά επαληθεύει την Α. Γραφή και τις προφητείες της και βοηθάει να νοηθούν καλύτερα πολλά μέρη της, όπως τα λόγια του Ιησού Χριστού:
" Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν σε τον μόνο αληθινό Θεό, και τον Ιησού Χριστό, τον οποίον έστειλες". Ιωάν. 17:3.

Και τούτο επειδή περιγράφει τις ανθρώπινες θρησκείες με τους ψεύτικους θεούς και τις διδασκαλίες τους σε αντίθεση με την Α. Γραφή, που διδάσκει τον ένα και μόνο αληθινό Θεό. Ετσι η Ιστορία γίνεται χρήσιμη στο πιστό χριστιανό, που ερευνά και πρέπει να ερευνά. Ο ιστορικός Durant γράφει:

"Ο χριστιανισμός δεν κατέστρεψε τον εθνισμό, τον υιοθέτησε", και "Ο χριστιανισμός υπήρξεν η τελευταία μεγάλη θρησκεία του ειδωλολατρικoύ κόσμου". Αυτό είναι αλήθεια για τον ονομαστικό χριστιανισμό, το θρησκευτικό κατεστημένο και όχι για τον αληθινό χριστιανισμό της Α. Γραφής, που δεν γνώρισε ο Durant και πολλοί άλλοι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θρησκεία των προγόνων μας, που εξανθρώπισαν τους θεούς τους. Σήμερα αντιμεπωπίζονται με επιφυλάξεις οι εναντίον τους κατηγορίες από τους μ.Χ. μισέλληνες, που έκαναν και αυτή τη λέξη "Έλληνας" συνώνύμη με το άθεος, ειδωλολάτρης, ανήθικος και ότι κακό υπάρχει, και οι οποίοι ενώ κατηγορούσαν τους Ελληνες για ειδωλολατρεία αυτοί δίδασκαν στη "χριστιανική" πολυθεΐα και ειδωλολατρεία.
Οι Ελληνες αν και δεν γνώριζαν τον αληθινό Θεό είχαν κάποια ευσέβεια σε σύγκριση με άλλους λαούς. Η ευσέβειά τους διαμόρφωσε την έννοια του μέτρου και της "ύβρης", δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι θνητοί, κατώτεροι από τους θεούς, με περιορισμένες δυνατότητες.

Η υπερηφάνεια σε βάρος του συνανθρώπου, η περιφρόνηση του δίκαιου και του κοινού αισθήματος θεωρείτο "ύβρη", δηλαδή προσβολή κατά των θεών και τιμωριόταν. Για τούτο οι Έλληνες δεν θεοποίησαν και δεν λάτρευσαν ανθρώπους καθώς άλλοι λαοί. Αυτό ήταν μια μεγάλη αρετή που χάθηκε μαζί με την ελευθερία τους, όταν δουλόπρεπα άρχισαν να θεοποιούν και να λατρεύουν ανθρώπους ζωντανούς και πεθαμένους, συνήθεια που δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Οι ποιητές Ομηρος και Ησίοδος περιγράφουν τους θεούς με όλα τα ανθρώπινα ελαττώματα, για το οποίο αργότερα κατηγορήθηκαν από φιλοσόφους, όπως ο Ξενοφάνης 570-470 π.Χ., επειδή δυσφήμισαν την έννοια του θείου:

"Ολα τα απέδωκαν στους θεούς ο Ομηρος και ο Ησίοδος, όσα είναι και στους ίδιους τους ανθρώπους αίσχος και ντροπή, κλεψιές και μοιχείες και απάτες μεταξύ τους". Και όμως οι ποιητές απέδωκαν με τους θεούς τον αμαρτωλό άνθρωπο ή έκαναν τους θεούς καθ'ομοίωσή τους. Συγκρινόμενοι οι ελληνικοί θεοί με τους ζωώδεις και τερατώδεις άλλων λαών ίσως έχουν σημεία υπεροχής.

Μεγάλη σημασία έχει η διερεύνηση της δομής κάθε θρησκείας επειδή η θεμελίωση των εξελιγμένων πολυθεϊστικών θρησκειών στηρίζεται στο τριαδικό σύστημα, δηλαδή το βασικό κύτταρό τους είναι η τριάδα. Και σήμερα οι πολυθεϊστικές θρησκείες παρουσιάζουν μια κορυφαία ιερή τριάδα, όπως η ινδική το "Τριμούρτι", από τους θεούς Βράχμα, Βισνού και Σίβα. Αλλά και το αντίστροφο αληθεύει κάθε τριαδική θρησκεία είναι πολυθεϊστική με πληθώρα κατώτερους θεούς, ημίθεους, αγίους κλπ. Η τριαδική δομή της πολυθείας των ελλήνων περιγράφεται στη "Θεογονία" από τον Ησίοδο:

"Σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου μαθαίνουμε από τη Θεογονία ότι πρώτα έγινε το Χάος, ύστερα η Γη, ύστερα ο Ερως... Αυτές είναι οι τρεις πρώτες θεότητες. Δεν έχουν γεννηθεί η μία από την άλλη, είναι αυθυπόστατες... Ολα τα άλλα ανάγονται σ'αυτές τις τρεις θεότητες, τα τρία στοιχεία"

Την αρχική μικτή τριάδα θεών - Χάος, Γη, Ερως - ακολουθούν δύο αρσενικές και δύο θηλυκές τριάδες Τιτανίδων. Υστερα έρχονται οι τριάδες των Κρονίδων θεών, αρσενικές και θηλυκές.

- Αρσενική: Ποσειδών, Πλούτων, Ζεύς.

- Θηλυκή: Εστία, Δημητρα, Ηρα.

Ακολουθούν οι τριάδες των παιδιών του Δία:

- Αρσενική: Απλλων, Αρης, Ηφαιστος.

- Θηλυκή: Αθηνά, Αρτεμις, Αφροδίτη.

Σε τριάδες γεννιούνται και οι άλλες κατηγορίες θεών.

Αρσενικές Κύκλωπες: Βρόντης, Στερόπης, Αργης.

Εκατόγχειρες: Κόττος, Βριάρεως, Γύγης κλπ.

Θηλυκές Μοίρες: Κλωθώ, Λάχεσις, Ατροπος.

Χάριτες: Αγλαΐα, Ευφροσύνη, Θαλίη κλπ.

Τριάδα Κριτών των νεκρών: Αιακός, Μίνως, Ραδάμανθυς.

Η τριαδικότητα της θρησκείας παρουσιάζεται και στη λατρεία. Τα ύψιστα ιερά των Ελλήνων ήταν τα μαντεία, όπου ο άνθρωπος επικοινωνούσε με την θεότητα. Το αρχαιότερο εμφανίζεται της Δωδώνης, το σημαντικότερο των Δελφών. Και στα δύο η λατρεία γίνοταν με χάλκινους μαντικούς τρίποδες, λατρευτικό σύμβολο της τριάδας. Τριαδικά σύμβολα ήταν ή τρίαινα του Ποσειδώνα, ο τρικέφαλος Κέρβερος του Πλούτωνα και άλλα. Οι πρόγονοί μας βαθειά θρησκευόμενοι απέδωκαν στους θεούς τη νίκη τους ενάντια στους Πέρσες. Για να τιμήσουν τη θεότητα αφιέρωσαν στο μαντείο των Δελφών χρυσό μαντικό τρίποδα στηριγμένο στα κεφάλια τριών αλληλοελισσομένων φιδιών . Και τα δύο, ο μαντικός τρίποδας και το σύμπλεγμα των τριών φιδιών, είναι λατρευτικά τριαδικά σύμβολα. Οι Ελληνες παρά την τριαδικότητα της θρησκείας τους δεν ανέπτυξαν την τριάδα σε δόγμα και δεν την λάτρευσαν σαν υπερθεότητα, βοήθησαν όμως τους Αιγυπτίους να το κάνουν. στην Αίγυπτο. Οι πιο σπουδαίοι απ'αυτούς είναι:

- Ο Νουμήνιος ο Απαμεύς, συστηματοποίησε τη θεωρία των τριών θεοτήτων, που απέδιδε στο Σωκράτη.


- Ο Πλωτίνος, δίδαξε ότι οι τρεις υποστάσεις της θεότητας είναι το "Εν", ο "Νους" και η "Ψυχή". Η Ιστορία γράφει σχετικά: "Η θεωρία για τις τρεις υποστάσεις... εξελίσσεται παράλληλα με το δόγμα της Αγίας Τριάδος και ως ένα βαθμό επηρεάζει τη διαμόρφωσή του".
- Ο Ιάμβλιχος, τελειοποίησε το θρησκευτικό τριαδικό σύστημα και θεωρούσε κάθε οντότητα με τριαδικό σχήμα και τρισυπόστατη. Η Τριάδα του είναι ο "Πατήρ", η "Δύναμις", και ο "Νους".

Η Ιστορία γράφει για το δόγμα της "ιερής τριάδας" και την προέλευσή του:"Από την Αίγυπτο προήλθον αι ιδέαι μιας θείας τριάδος...".

Οι Ελληνες ωστόσο πρόσφεραν στη "φιλοσοφική" θεμελίωση του Χριστιανισμού το μεγαλύτερο ποσοστό. Ο νεοπλατωνισμός και ο στωϊκισμός έδωσαν το μεταφυσικό υλικό για να διατυπωθεί το δόγμα της Αγίας Τριάδος... .

Οι πρόγονοί μας παρά τη σοφία τους δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό επειδή αυτό είναι αδύνατο στον άνθρωπο. Την ανθρώπινη αδυναμία σκεπάζει η χάρη του Θεού, που απέστειλε το μονογενή υιό Του για να Τον φανερώσει. Ο Χριστός λέγει: "Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους..." Ιωάν. 17:6. Και ο ευαγγελιστής Ιωάννης εξηγεί: "Ξεύρουμε ότι ο υιός του Θεού ήλθε και μας έδωκε διάνοια για να γνωρίζουμε τον αληθινό... αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή" Α' Ιωάν. 5:20,21.

Οι Ελληνες δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό, τον διαισθάνθηκαν όμως και είχαν την ειλικρίνεια να ομολογούν την άγνοιά τους και να λατρεύουν τον "άγνωστο Θεό". Εδωκαν έτσι την ευκαιρία στον απόστολο Παύλο να τους κηρύξει τον αληθινό Θεό. Αυτό στάθηκε η τελευταία προσφορά της ελληνικής θρησκείας στο ευαγγέλιο του μόνου αληθινού Θεού και στην ανθρωπότητα.
Το δόγμα της "Αγίας Τριάδος" διατυπώθηκε στο "χριστιανικό" κόσμο αφού γράφτηκαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και μετά την ομαδική είσοδο στο "χριστιανικό" χώρο των ειδωλολατρικών μαζών, που λάτρευαν τη "θεία τριάδα", κυρίως στην Αίγυπτο, όπου και πρωτοεμφανίστηκε το δόγμα. Για τούτο και τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν γράφουν συγκεκριμένα κατά της "Αγίας Τριάδος" αλλά γενικά κατά της πολυθεΐας, που περιλαμβάνει και την αιγυπτιακή "ιερή τριάδα". Και πάλι όμως ο Θεός πρόβλεψε ούτε και η λέξη "τριάς" να μη γραφεί στα βιβλία αυτά. Φανερή χρησιμότητα της Ιστορίας, που παρουσιάζει στο χριστιανό την προέλευση των διδασκαλιών και δογμάτων, τα οποία είναι ξένα προς την Α. Γραφή και έτσι βοηθά στο καθαρισμό της. Η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ενωμένες από το Χριστό, δεν διδάσκουν τριθεΐα ή πολυθεΐα αλλά τον ένα και μόνο αληθινό Θεό: "... Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος και θα αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου..." Μαρκ.1 σχόλια:

@ποσπεριτης 25 Φεβρουαρίου 2009 - 3:21 μ.μ.  

Νομίζω πως η τριαδικότητα υπήρξε μια έξυπνη εφεύρεση ώστε να κατανοήσει ευκολότερα ο άνθρωπος το θειο .
Για τους ανθρώπους που έζησαν σε πολύ παλιότερες εποχές η έννοια του απείρου ήταν κομμάτι δύσκολη προς κατανόηση , βέβαια και σήμερα συμβαίνει περίπου το ίδιο αφού σε αυτόν το θρησκευτικοφιλοσοφικό τομέα τα πράγματα έχουν αλλάξει ελάχιστα .
Όλες οι θρησκείες από τις πιο πρωτόγονες τις σύγχρονες αλλά και τις πολυθεϊστικές στον άρρητο πυρήνα τους στοχεύουν σε έναν και μοναδικό θεό .
Τα υπόλοιπα είναι απλώς εκφάνσεις η βοηθητικά σκαλοπάτια στη καθέδρα που οδηγεί στην ένωση με το υπέρτατο ΕΝ .
Το ζήτημα για εμένα δε τίθεται τόσο στη 3δικότητα αλλά στο πως , γιατί και με ποίο τρόπο ο άνθρωπος έθεσε στη κοινωνία το ζήτημα θεός !

Να σαι καλά

Ο Γιώργος Φακίτσας κάνει τις αναλύσεις του για τα τρέχοντα πολιτικά θέματα της χώρας μας στο...

Επισκεφτείτε το.!

Οι φίλοι μας. Επισκεφτείτε τους.!!

lavalife contatore visite website counter
Besucherzahler russian girls
website counter

  © Blogger template 'Morning Drink' by Ourblogtemplates.com 2008

  © Modified by Pentaedron 2009

Back to TOP