Report dead links to pentaedron@gmail.com
Twingly BlogRank
I heart FeedBurner

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Οι Έλληνες Πομάκοι, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Με ελληνική ταυτότητα και συνείδηση


Οι Πομάκοι κατοικούν σε ορεινή ζώνη της Ροδόπης επιφάνειας περίπου 15000 τχ που έχει μήκος περί τα 240 χιλιόμετρα και μέγιστο πλάτος περί τα 100 χιλιόμετρα. Το 80% της μικρής αυτής έκτασης ανήκει στη Βουλγαρία και το υπόλοιπο 20% στην Ελλάδα. Οι Πομάκοι που κατοικούν στη Βουλγαρία αριθμούν περί τα 270.000 άτομα, ενώ στην Ελλάδα ζουν, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, περί τα 36.000 άτομα.
Οι Πομάκοι της Ελλάδας αποτελούν δηλαδή περίπου το ένα τρίτο των Ελλήνων μουσουλμάνων. Στην Τουρκία κατοικεί σήμερα αριθμός Πομάκων που προέρχεται από πολλές μεταναστεύσεις. Οι Έλληνες Πομάκοι κατοικούν κυρίως στην ορεινή περιοχή του Νομού Ξάνθης και τις τελευταίες δεκαετίες εγκαθίστανται σε χωριά στις παρυφές της Ροδόπης, όπου συνεχίζουν την καλλιέργεια του καπνού, και στην πόλη της Ξάνθης, όπου εργάζονται κυρίως ως οικοδόμοι.
Η προέλευση και το παρελθόν των Πομάκων χάνονται στην ιστορία. Εκείνο που είναι γνωστό είναι το ότι υπήρξαν χριστιανοί Βογόμιλοι και εξισλαμίσθηκαν τον 16ο αιώνα. Αναφέρεται μάλιστα ότι κατά τους μεγάλους εξισλαμισμούς της εποχής εκείνης καταστράφηκαν εκατοντάδες εκκλησίες της ορεινής Θράκης. Οι Πομάκοι μιλούν μια σλαβική διάλεκτο με πολλά δάνεια από την ελληνική και την τουρκική. Η γλώσσα των Πομάκων δεν γραφόταν μέχρι πρόσφατα και ο κίνδυνος εξαφάνισής της είναι εμφανής.
Κατά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τον διαμοιρασμό της ιστορικής Θράκης ανάμεσα σε τρία εθνικά κράτη οι Πομάκοι διέθεταν μια θρησκευτική ισλαμική εθνοτική ταυτότητα. Η περιοχή των Πομάκων υπέστη μετά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα μια γενική υποβάθμιση, στην οποία μεταξύ άλλων οδήγησε το αυταρχικό εθνικιστικό βουλγαρικό πρόγραμμα αναγκαστικής αφομοίωσης των Πομάκων και η αδυναμία του ελληνικού κράτους να εξασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική ανύψωση του δικού του πομακικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή του.
Παρά το ότι η Συνθήκη των Παρισίων του 1946 σηματοδότησε την λήξη του ανταγωνισμού για τον έλεγχο των εδαφών της Θράκης και την παγίωση των συνόρων, ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, η διαίρεση των Βαλκανίων κατά τον Ψυχρό Πόλεμο και οι κρυφές βλέψεις της Τουρκικής Δημοκρατίας συνέχισαν να κρατούν τη Θράκη σε μια κατάσταση δυναμικής αμφισβήτησης. Επί πλέον, στον βωμό του ιδεολογήματος της Ελληνοτουρκικής φιλίας, οι ελληνικές κυβερνήσεις της δεκαετίας του 1950 παρέδωσαν τους Έλληνες Πομάκους στην επιρροή της Τουρκίας. Η αμηχανία της Ελλάδας και οι πολιτικές και γεωπολιτικές σκοπιμότητες κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου βοήθησαν τον επαναπροσδιορισμό της εθνοθρησκευτικής ταυτότητας των Ελλήνων Πομάκων προς όφελος της τουρκικής εθνικής ταυτότητας. Συνέβη το παράδοξο της χρήσης της θρησκευτικής ταυτότητας των Ελλήνων Πομάκων από μέρους της Τουρκίας, ώστε να επιτύχει τον εκτουρκισμό τους. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των Πομάκων βασίσθηκε στην παραδοχή ότι είναι Τούρκοι. Η πομακική γλώσσα αγνοήθηκε και η διδασκαλία στα σχολεία καθιερώθηκε να γίνεται στην τουρκική. Κάτω από την πραγματικότητα της τριγλωσσίας οι Έλληνες Πομάκοι παρέμειναν πρακτικώς αναλφάβητοι και καταδικάστηκαν να αποξενωθούν από την κοινωνία και το περιβάλλον της χώρας στην οποία ζουν.
Οι Έλληνες Πομάκοι ζουν σήμερα κάτω από όρους θρησκευτικής, εθνικής και πολιτισμικής ετερότητας, χωρίς να κτίζονται συνεχώς γέφυρες επικοινωνίας και κατανόησης, όπως είναι αναγκαίο. Βέβαια, η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος έχουν επιδείξει μια συμπεριφορά η οποία διαχρονικά είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων εθνικής κάθαρσης και τη συμβίωση διαφόρων εθνοτικών ομάδων στην ελληνική επικράτεια χωρίς σοβαρούς αποκλεισμούς και προβλήματα, –στο μέτρο πάντα της σύγκρισης με αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν στις γειτονικές χώρες, στη Δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο σεβασμός της ετερότητας των Ελλήνων Πομάκων παραβιάζεται βάναυσα από την Τουρκία, η οποία έχει επιτύχει να εγκαταστήσει μηχανισμούς πίεσης και να εφαρμόσει μέτρα εξαναγκασμού μέσα στην ελληνική επικράτεια. Ο καταθλιπτικός έλεγχος της Τουρκίας απαγορεύει κάθε αναφορά σε προσδιορισμό των Ελλήνων Πομάκων που περιέχει την ονομασία Πομάκος και εμποδίζει οποιαδήποτε προσπάθεια προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας που θα βασίζεται σε ιστορικούς, πολιτισμικούς και πολιτειακούς όρους.
Σήμερα η κατάσταση έχει εξελιχθεί στη δημιουργία ενός φολκλορικού πάρκου μειονοτήτων που καταλαμβάνει τις ορεινές περιοχές της Ξάνθης και της Κομοτηνής. Εκεί υφίσταται η μόνη ορεινή περιοχή της ελληνικής επικράτειας, όπου λαμβάνει χώρα έντονη ανοικοδόμηση, σε ασυμμετρία προς τις οικονομικές πραγματικότητες. Δεν υπάρχει στην ελληνική επικράτεια ορεινή άγονη περιοχή η οποία να κατοικείται με πυκνότητα ανάλογη της ελληνικής Ροδόπης.
Οι Έλληνες Πομάκοι αποτελούν μία μικρή μειονότητα η οποία ζει στα όρια του ελληνικού κράτους και αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Έλληνες Πομάκοι πρέπει να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και αυτό είναι το κύριο και ουσιώδες πρόταγμα. Τμήμα του ελληνικού πομακικού πληθυσμού πρέπει να αστικοποιηθεί και να κατανεμηθεί στα αστικά κέντρα της χώρας, εκεί όπου υπάρχουν θέσεις εργασίας, πράγμα που έγινε ήδη από χρόνια για το σύνολο σχεδόν του υπόλοιπου ελληνικού ορεινού πληθυσμού. Στο κάτω–κάτω, οι αγροτικοί πληθυσμοί της χώρας εγκατέλειψαν τις ορεινές περιοχές και βρίσκονται σήμερα στις πόλεις όπου και οι θέσεις εργασίας. Γιατί οι Έλληνες Πομάκοι θα αποτελέσουν εξαίρεση; Η χώρα φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικών μεταναστών για τους οποίους εξασφαλίζει θέσεις εργασίας. Οι Έλληνες Πομάκοι πρέπει να ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να μάθουν Ελληνικά. Χωρίς βέβαια, να απεμπολήσουν τις ιδιαιτερότητές τους, τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο επιμένει σταθερά η ελληνική κοινωνία.
Το ελληνικό κράτος έχει όλες τις δυνατότητες να προστατεύσει και να αναβαθμίσει οικονομικά και κοινωνικά τους Έλληνες Πομάκους για τους οποίους αδιαφόρησε ασυγχώρητα, και οφείλει μάλιστα να το κάνει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χρειάζεται μελέτη και κατανόηση της κατάστασης, όπως και παρεμβάσεις και λήψεις μέτρων.
Ωστόσο, οι αναλύσεις και οι μελέτες οι οποίες έγιναν κατά τα τελευταία χρόνια κινούνται συνήθως στα πλαίσια της αντίληψης του πολιτικώς ορθού. Ως πολιτικώς ορθό ορίζεται αυτό που θεωρητικά ή έμπρακτα φροντίζει ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία προς τις φιλελεύθερες αντιλήψεις σε κοινωνικά ή πολιτικά θέματα. Συνήθως στην πράξη το πολιτικώς ορθό σημαίνει την αποφυγή γλώσσας και συμπεριφοράς που συνδέονται με ο,τιδήποτε μπορεί να χαρακτηρισθεί ότι διακρίνει κοινωνικά, πολιτισμικά ή φυλετικά.
Πίσω από την αντίληψη του πολιτικώς ορθού εμείς διακρίνουμε τις εργαλειακές κατευ­θύνσεις των σπουδών στα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα των ΗΠΑ. Κατευθύνσεις οι οποίες εξυπηρετούν σκοπιμότητες με οικουμενική εμβέλεια. Εντέλει είναι ένας εθνικισμός αυτό που κινεί την ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης και του εκσυγχρονισμού. Ιδεολογία, η οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην διαχείριση των μειονοτήτων ως εργαλειακού μέσου αποδυνάμωσης και κατακερματισμού των εθνικών κρατικών μορφωμάτων και των εθνικών ιδεολογιών.
Η Ελλάδα ως χώρα με ιδιαίτερα ισχυρή εθνική και κοινωνική συνοχή και πολυδιάστατη ιστορική ταυτότητα, διαμορφωμένες μέσα από μακραίωνη ιστορία και αιματηρούς εθνικούς και απελευθερωτικούς αγώνες, δεν είναι προφανώς χώρα η οποία εύκολα προσαρμόζεται σε τέτοιες αντιλήψεις και σχέδια.
Δεν είναι λοιπόν ανεξήγητες οι συχνές καταγγελτικές εκθέσεις για την κατάσταση των μειονοτήτων στην Ελλάδα, στις οποίες πάντα η κατάσταση στη χώρα μας εμφανίζεται και περιγράφεται με μελανά χρώματα, – παρά το γεγονός ότι οι καταγγέλλοντες συντάκτες των εκθέσεων ζουν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από καταστάσεις αποκλεισμού, αλλοτρίωσης και στέρησης άγνωστες στην Ελλάδα.

Δημήτρης Μαυρίδης

Τι επιδιώκει με την συνεχή «επίδειξη δύναμης» ο Ερντογάν;

Το τελευταίο χαρτί της Τουρκίας

πριν την επερχόμενη διάλυσή της


Μετά και το τελευταίο «επεισόδιο» στο Νταβός, όπου ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν επετέθη κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Σιμόν Πέρες, υπερασπιζόμενος τα δίκαια των Παλαιστινίων (της Χαμάς;), γίνεται σαφέστερη η εικόνα που προσπαθεί να αποκτήσει η Τουρκία στην διεθνή πολιτική σκηνή.
Η Τουρκική προπαγάνδα εξαπλώνεται ραγδαία, πλέον, στα ανώτερα κλιμάκια των διεθνών φόρουμ, προσπαθώντας ταυτόχρονα να επιβάλει στο εσωτερικό της Τουρκίας την "εικόνα" μίας ισχυρής κυβέρνησης που έχει σημαντικό και ισχυρό λόγο στις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος πρωθυπουργός «διεκδικεί» αναβάθμιση της προσωπικής του εικόνας ως πολιτικού (και όχι ως διπλωμάτη, όπως ο ίδιος δήλωσε) στην διεθνή πολιτική σκακιέρα, σε μία απόπειρά του να αλλάξει την εικόνα της Τουρκίας και να επαναφέρει την «Οθωμανική Αυτοκρατορία» σε μία πιο σύγχρονη έκδοσή της, αυτή της "Μεγάλης Τουρκίας".

Γνωστά είναι βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κύριος Ερντογάν στο εσωτερικό της χώρας του.
Προβλήματα οικονομικά: προσπαθεί να επιβάλει τους δικούς του όρους δανεισμού στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εν όψει οικονομικής κατάρρευσης της Τουρκίας, αλλά και εν όψει της διεθνούς οικονομικής κρίσης η οποία ταχύτατα αρχίζει και εξαπλώνεται πλέον και στην Ευρώπη
Προβλήματα εθνικά: οι Κούρδοι έχουν πλέον αποκτήσει δημόσιο «πρόσωπο», μία σχετική νομιμότητα και «απειλούν» σε πολιτικό επίπεδο τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ταυτόχρονα, υπάρχει και μία σειρά από εθνότητες που διαβιούν ως Τούρκοι πολίτες και επιδιώκουν την απόκτηση των δικαιωμάτων που ήδη έχουν πάρει οι Κούρδοι (Αλεβίτες, Λαζοί κ.λ.π.)
Προβλήματα εσωτερικής ισχύος: στην κόντρα που έχει ανοίξει με τους στρατηγούς και στην προσπάθειά του να τους «χαλιναγωγήσει», προκειμένου να κυβερνά ο ίδιος και όχι ο στρατός με τις παρακρατικές του οργανώσεις π.χ. Εργκένεκον.
Σε αυτή του την προσπάθειά να αποκτήσει «ισχύ» και να εμφανιστεί ως ο μόνος δυνατός αλλά και ικανός να χειριστεί με επιτυχία τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας,
ο Τούρκος πρωθυπουργός δείχνει να προσεταιρίζεται ανοιχτά πλέον τον ισλαμικό χώρο, προωθώντας (κυρίως) το ζήτημα των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας (που πληθυσμιακά είναι κυρίως μουσουλμάνοι) και τα έχει καταφέρει μέχρις ενός σημείου (δεν έχει αντιμετωπίσει σημαντικά ζητήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας σε σχέση με το Ισλάμ, όπως για παράδειγμα η λειτουργία θρησκευτικών σχολών…).
Την ίδια στιγμή και λόγω του προσεταιρισμού του στο Ισλάμ, ο Ερντογάν ελπίζει σε μία σημαντική οικονομική βοήθεια από τις Αραβικές χώρες, για να αντιμετωπίσει κάτω από καλύτερες οικονομικές συνθήκες την επερχόμενη οικονομική κρίση που είναι απολύτως βέβαιο πως θα ισοπεδώσει την εξαρτώμενη από δυτικά κεφάλαια οικονομία της Τουρκίας.
Η επίθεσή του όμως προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τις στρατιωτικές επιλογές και επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά το τελευταίο διάστημα, σχετίζεται μερικώς και με την ακύρωση (εκ μέρους του Ισραήλ) μίας σειράς μη επανδρωμένων αεροσκαφών που είχε παραγγείλει η Τουρκία από το Ισραήλ και τα οποία ήθελε να χρησιμοποιήσει άμεσα στον πόλεμο κατά των ένοπλων Κούρδων ανταρτών.
Πολλαπλά τα «μέτωπα» αλλά και οφέλη για τον Ταγίπ Ερντογάν, εάν όλα εξελιχθούν έτσι όπως ο ίδιος ελπίζει. Η αποφασισμένη (από τις ΗΠΑ) αναδιάρθρωση κρατών στην Ασία, συμπεριλαμβάνει και την γέννηση του Κουρδιστάν (κάτι τέτοιο θα είναι η αρχή ενός τεράστιου διαμελισμού της Τουρκίας σε πολλά κράτη), γεγονός που θέλει να αποφύγει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση της γείτονος χώρας. Έτσι, η «κίνηση» σε μία απόπειρα μετάβασης της Τουρκίας στον ρόλο του ισχυρού της περιοχής, ουσιαστικά μεταφράζεται σε μία ύστατη προσπάθεια ώστε να μεταπεισθεί το State Department για να αλλάξει τα σχέδιά του. Πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο, θα φανεί στο άμεσο μέλλον.
Το μόνο βέβαιο όμως είναι πως η κυβέρνηση Ερντογάν, αλλά και ο ίδιος, ελπίζουν σε σοβαρές ανακατατάξεις που θα αντιστρέψουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Το παρελθόν της Τουρκίας και η αντιμετώπιση του Κουρδικού ζητήματος, με τις χιλιάδες δολοφονίες, μοιάζει σχήμα οξύμωρο, σε σχέση με το «πολιτισμένο πρόσωπο» που προσπαθεί ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν να εξάγει προς τον δυτικό κόσμο. Η «μάχη» του Τούρκου πρωθυπουργού, έχει μεγαλύτερο κέντρο βάρους στο εσωτερικό της Τουρκίας, όπου αποσκοπεί στην δημιουργία της εικόνας ενός ηγέτη διεθνούς εμβέλειας, ικανού να διαχειρισθεί τα τρέχοντα αλλά και τα μελλοντικά προβλήματα της χώρας. Άλλωστε, το σύνθημα «υποδεχόμαστε το νέο ηγέτη του κόσμου» δείχνει ξεκάθαρα το «κλίμα» που επιδιώκει να επιβάλει το κυβερνών κόμμα για το πρόσωπο του κυρίου Ερντογάν.
Η στάση του Ισραήλ
Μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τράπεζα συζήτησης στο Νταβός και τις οργίλες δηλώσεις που ακολούθησαν, μια από τις ισχυρότερες εβραϊκές οργανώσεις στην Αμερική, το Αμερικανοεβραϊκό Συμβούλιο (AJC), αργά χθες το βράδυ εξέδωσε έγγραφη ανακοίνωση για το θέμα.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η στάση του Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Νταβός "είναι μια αθλιότητα που μπορεί να προκαλέσει νέες αντιδράσεις εναντίον των Εβραίων".
Ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της... συζήτησης σε πάνελ στο Νταβός, απευθυνόμενος στον Σιμόν Πέρες του είπε: "Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά πως να σκοτώνετε ανθρώπους", προκαλώντας την αντίδραση του Πέρες.
Ο πρόεδρος του AJC, David Harris, στη δήλωσή του τονίζει ότι "η οργίλη στάση του πρωθυπουργού Ερντογάν στο Νταβός, μοιάζει σαν να πηγαίνει κανείς να σβήσει τη φωτιά των αντισημητικών αντιδράσεων χύνοντας βενζίνα".
Ο Χάρρις αφού αναφέρθηκε στη ζωτική σημασία που έχουν οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, τόνισε ότι η Τουρκία είχε πάντα την υποστήριξη των Εβραίων της Αμερικής και σημείωσε ότι σε μια περίοδο που αυξάνεται ο αντισημιτισμός στην Τουρκία, τέτοιες συμπεριφορές και στάσεις απέναντι στο Ισραήλ δεν θα μείνουν αναπάντητες.
Παρακολουθώντας την υπόθεση και την επίδρασή της στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, να σημειώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας ότι κύριο θύμα της ιδιότυπης αυτής "ιερής" συμμαχίας Τουρκίας-Ισραήλ-Εβραϊκού λόμπι της Αμερικής είναι η Κύπρος, με αρχιτέκτονα της εισβολής και της κατοχής της τον Χένρι Κίσσιγκερ, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ιδιότυπη συμμαχία Τούρκων και εξισλαμισμένων κυρίως Εβραίων στην εθνοκάθαρση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, ένας από τους στόχους της οποίας ήταν η ιδιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων με άθλιους τρόπους, όπως αυτός του Βαρλίκ Βεργκισί.
Να σημειωθεί επίσης ότι υπό διερεύνηση είναι επίσης ο ρόλος των εξισλαμισμένων Εβραίων στο Κίνημα των Νεοτούρκων, που ανδρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο κίνημα είναι υπεύθυνο για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Θράκης, του Πόντου και της Ανατολίας, ένα από τα ζητούμενα της οποίας ήταν επίσης η ιδιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων και ο έλεγχος της αγοράς από «ακίνδυνους» για τα συμφέροντα του τουρκισμού επιχειρηματίες.
Η πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ
Μετά από τις αντίδραση της εβραϊκής οργάνωσης AJC και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έρχεται με τη σειρά της να πάρει τα πρώτα μέτρα, ως αντίδραση στη στάση του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ και τον Σιμόν Πέρες.
Με βάση δημοσιεύματα των μεγαλύτερων τουρκικών εφημερίδων, ανακοινώθηκε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ομπάμα για τη Μέση Ανατολή, George Mitchell, αναβάλλει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Τουρκία "λόγω τεχνικών ζητημάτων και έλλειψης χρόνου", ενώ το...υπόλοιπο σκέλος του ταξιδιού του θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
Στην ανακοίνωση αυτή προέβη η εκπρόσωπος τύπου της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Kathryn Schalow. ο Σάλοου δήλωσε ότι δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα επίσκεψη του Μίτσελ στην Άγκυρα.
Το ταξίδι του Μίτσελ θα συμπεριλάβει τις χώρες Αίγυπτο, Ισραήλ, Δυτική Όχθη, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία.

Η θέση της Ελλάδας!
Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, η Ελλάδα, για μία ακόμη φορά δείχνει να έχει πάρει τη γνωστή της θέση, αυτή της παρακολούθησης των εξελίξεων, χωρίς καμία απολύτως διάθεση παρέμβασης. Η «μη πολιτική» της κυβέρνησης Καραμανλή, δυστυχώς, αναβιβάζει την γειτονική Τουρκία σε σχέση με την χώρα μας, γεγονός που μελλοντικά μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει (η ίδια τακτική ακολουθείται και στο θέμα των Σκοπίων, που αν και νέο, μικρό και αδύναμο κράτος έχει επιβάλλει τους δικούς του κανόνες στην διαπραγμάτευση του ονόματος).
Η κυρία Μπακογιάννη, ασχολείται περισσότερο με άλλα υπουργεία, όπως το Οικονομικών, το Εθνικής Άμυνας και το Μεταφορών, παρά με το υπουργείο Εξωτερικών στο οποίο προΐσταται αλλά μάλλον το έχει ξεχάσει! Παρά τα δραματικά γεγονότα που συμβαίνουν και που αφορούν το υπουργείο της, η κυρία Μπακογιάννη «περί άλλων τυρβάζει»…
Γεγονός, είναι πως θα πρέπει η Ελλάδα να κινηθεί παράλληλα με την Τουρκία, εφαρμόζοντας μία «επίθεση φιλίας και δύναμης» προς τον δυτικό κόσμο, φροντίζοντας έτσι ώστε να μην βρεθεί σε δυσμενή μελλοντική θέση στις εξελίξεις που έρχονται (να μην ξεχνάμε τις δηλώσεις της κυρίας Ψαρούδα Μπενάκη…).

Κωνσταντίνος

Αυστηρή προειδοποίηση στον Τούρκο Πρόξενο της Κομοτηνής

Ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας-Θράκης

δεν ανέχεται τα ανθελληνικά παιχνίδια!

«Κίτρινη κάρτα» στον Τούρκο πρόξενο της Κομοτηνής Μουσταφά Σαρνίκ έδειξε χθες, στη συνάντηση που είχε μαζί του, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Σταμάτης.
Η αναγνώριση των ψευδομουφτήδων ως κανονικών μουφτήδων και ο χαιρετισμός των «φίλων Ελλήνων» από τον πρόξενο, στα εγκαίνια τουριστικής επιχείρησης στον Δήμο Κύμης, που επιδοτήθηκε στην κατασκευή της από τα ειδικά προγράμματα, αποτέλεσαν την αφορμή της αυστηρής προειδοποίησης, με την υπόμνηση ότι θα είναι η τελευταία, εφόσον συνεχίσει την ίδια πολιτική, να προσδιορίζει ως τουρκική τη μουσουλμανική μειονότητα και να δημιουργεί διαχωρισμούς με το χριστιανικό στοιχείο.

Είναι άραγε αλλαγή πολιτικής πλεύσης από την κυβέρνηση ή μία "πρωτοβουλία" του Περιφερειάρχη; Δεδομένης της κρισιμότητας στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο (λόγω τεταμένων σχέσεων στο Αιγαίο), αλλά και της ιδιαίτερης σοβαρότητας με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ο Τούρκος Πρόξενος της Κομοτηνής (λόγω της εμπειρίας από την "εργασία" του στο Κόσοβο), η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη κυρίου Δημήτρη Σταμάτη κρίνεται αρκούντος ικανοποιητική, μεταφέροντας σε αυστηρό ύφος τις διαθέσεις της Ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και τις προθέσεις της για το μέλλον, στην περίπτωση που συνεχιστεί η ίδια "διάθεση" αποχαρακτηρισμού Ελλήνων πολιτών από τον εκπρόσωπο της Άγκυρας.

Η υπόθεση Ίμια βλάπτει σοβαρά την υγεία... μερικών...

Η ντροπή Δημοσιογράφων και πολιτικών


Η ιστορία με τα Ίμια μας είναι όλους γνωστή. Τόσο γνωστή, που δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά έγινε την τραγική εκείνη βραδιά που χάσαμε τρία παλικάρια, τόσο γνωστή που κανείς μας δεν μπόρεσε να μάθει γιατί υπεστάλη η Ελληνική σημαία από ένα Ελληνικό (μικρό αλλά Ελληνικό) νησί, τόσο γνωστή που κανείς μας δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί κανείς μας δεν μπορεί να πάει εκεί για ψάρεμα, ηλιοθεραπεία ή για να κατοικήσει, επειδή το νησάκι αυτό (μαζί με εκατοντάδες άλλα) έχει χαρακτηριστεί ως γκρίζα ζώνη!!!
Μπορεί να μας ακούγεται ακατανόητο, αλλά δεν βρέθηκε και κανείς πολιτικός να μας εξηγήσει γιατί έγινε σωρηδόν αποχαρακτηρισμός εκατοντάδων Ελληνικών βραχονησίδων, που πλέον χαρακτηρίζονται ως γκρίζες περιοχές!!! Κανείς αρμόδιος, καθ' ύλην, δεν βρέθηκε να μας πει γιατί ο τότε πρωθυπουργός (Σημίτης, να μην τον ξεχνάμε...) ευχαρίστησε τους αμερικανούς που ενεπλάκησαν και δεν έγινε πόλεμος με την Τουρκία!!! Σαφέστατα δεν έπρεπε να γίνει πόλεμος με την γείτονα, αλλά έπρεπε να υπάρχει πυγμή τέτοια που να κατανοήσει η Τουρκία πως τα νησάκια μπορεί να τα ορέγεται, αλλά ως εκεί...

Στην χώρα, λοιπόν, που οι πολιτικοί ευχαριστούν αυτούς που του εξευτελίζουν
Στην χώρα που οι πολιτικοί είναι ανύπαρκτοι και καταγέλαστοι από όλους τους πολίτες
Στην χώρα όπου η πολιτική έχει αντικατασταθεί από την δημοσιογραφία, τα μεγαλοσυμφέροντα και κάθε λογής τσαρλατάνους που συναλλάσσονται και εμπορεύονται την περιουσία του Ελληνικού λαού,
Στην χώρα όπου η ηθική έχει αντικατασταθεί προ πολλού από ευτελείς και γλοιώδεις πολιτικές αποκλίσεις,
Στην χώρα που η αγάπη προς την πατρίδα αντιμετωπίζεται ως μιαρή ασθένεια και οι φέροντες αυτήν πετιούνται στον καιάδα της χλεύης των "πολιτισμένων δυτικό-τροπων" παραθυρο-σχολιαστών και χαβαλέδων,
Στην χώρα που "το χρέος της τιμής προς τους νεκρούς" είναι πλέον άγνωστη έκφραση και αποδίδεται μόνο σε όσους το σύστημα των "γνωστών-αγνώστων" επιτρέπει,
Στην χώρα όπου δεν υπάρχει σημαία αλλά σύμβολο, που το καίνε, το χλευάζουν, το αποδοκιμάζουν, το εξευτελίζουν


Σε αυτή τη χώρα, κανείς δεν βρέθηκε ακόμη να καταθέσει ένα στεφάνι σε εκείνα τα παλικάρια που έδωσαν την ζωή τους στα Ίμια
Σε αυτή τη χώρα, κανείς πολιτικός δεν μπόρεσε να απαντήσει στο γιατί φοράει παντελόνια και όχι φουστάνια
Σε αυτή τη χώρα, στήνονται θεατρικές παραστάσεις με εθνικά ζητήματα που αποσκοπούν στην αύξηση των εισπράξεων επιχειρηματιών των media (έντυπων και ηλεκτρονικών)
Σε ετούτη τη χώρα λοιπόν, πουλιέται ο τζάμπα πατριωτισμός (όπως λέμε "τζάμπα μάγκας") από επιτήδειους, που ανεβαίνουν σε μία βραχονησίδα κρατώντας κρυμμένη την Ελληνική σημαία και σηκώνοντάς την για 10 δευτερόλεπτα ανάποδα, φωτογραφίζονται για να πουλήσουν τον "πατριωτισμό" τους και να εισπράξουν την αποκλειστικότητα! Χωρίς να σκεφθούν τις συνέπειες των πράξεών τους, διαφημίζουν το "κατόρθωμά" τους οι ήρωες δημοσιογράφοι, αλλά όταν "στριμώχνονται" από την κοινή λογική, τότε αναμασούν σαν γριούλες (αλλά χωρίς να ντρέπονται) πως σε άλλη βραχονησίδα πήγαν και όχι σε αυτήν που "διαφήμισαν"... στέλνοντάς μας το μήνυμα: "Έτσι κατασκευάζεται η είδηση"!!!
Σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, που σχεδόν κάθε έννοια δημοκρατίας έχει παραχαραχθεί, έχει εξευτελισθεί, έχει κατακερματισθεί και εφαρμόζεται κατά το δοκούν (ή και το λαβείν, σε αρκετές των περιπτώσεων), ο εφαρμογή του νόμου, αλλά και η ηθική αποτελούν μακρινό παρελθόν... Δυστυχώς...
Η απόδοση τιμών σε ετούτο τον τόπο γίνεται πλέον σε όλους εκείνους που βοθρολογούν, που ελεεινολογούν εις βάρος των αξίων και των αξιών. Έχει καταστεί επιτακτική η ανάδειξη των φελλών και των κοπράνων ως προσόντα ικανά να οδηγήσουν στην "δόξα", την "τιμή" και την κοινωνική ανάδειξη.
Δυστυχώς, ως χώρα επτωχεύσαμεν... Χωρίς γενναιότητα οι υπεύθυνοι άνδρες, σκύβουν στις απειλές και ατιμάζουν ολόκληρο τον Ελληνισμό. Ανίσχυρες προσωπικότητες, δουλικά και προσκυνημένα της νέας επερχόμενης τάξης πραγμάτων, θυσιάζουν στον βωμό της ανεντιμότητας, των φοβικών συνδρόμων, την αξιοπρέπεια ενός λαού... ξεχνώντας πως κάθε σπιθαμή Ελληνικής γης έχει πληρωθεί με αίμα, δηλώνουν έτοιμοι να την παραδώσουν για να μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια!!!
Ούτε οι Ερινύες τους πλησιάζουν πλέον αυτούς, επειδή τους έχουνε σιχαθεί...
Τέτοια είναι η κατάντια τους, δυστυχώς...
Αυτοί μας αξίζουν; Αυτοί μας πρέπουν; Κι εμείς ακόμη τους τιμούμε;
Κωνσταντίνος

Υ.Γ.: Ευχαριστώ το ιστολόγιο Αρπαχτά για την φωτογραφία

Η Ανάρτηση που δεν περίμενες απο μένα...


31 Ιανουαρίου 1996
Θυμάσαι τι έγινε μήπως ή να κάνουμε refresh στην ιστορία?
Εγώ ψιλό θυμάμαι.
Με θυμάμαι να κάθομαι μπροστά στην τηλεόραση και να κλαίω γιατί ήξερα ότι χάσαμε μια μάχη που κανείς ποτέ δεν μας έδωσε την ευκαιρία να δώσουμε.
Και ας ήμουνα μόνο 18 Μερικούς μήνες μετά, ο θεός με αξίωσε να υπηρετήσω στις τάξεις του Π.Ν. τη στρατιωτική μου θητεία.
Το χώμα ήταν ακόμη νωπό και οι μνήμες φρέσκιες. Δεν είδες ,δεν ρώτησες. Δεν ξέρουμε, δεν σου απαντάμε. Η άμμος στην κλεψύδρα γύρισε πολλές φορές από τότε και όπως ο κλέφτης ξαναγυρίζει στον τόπο του εγκλήματος έτσι και γω επέστρεψα στο Π.Ν.
Συνηδειτότατα!
Και εκεί κατάλαβα και τι! Και γιατί! Και ποιος! Και πού! Και πότε!
Είναι τρελή η καύλα όταν είσαι σε μια ξένη χώρα και βλέπεις τη Ελληνική Σημαία να κυματίζει.
Πόσο μάλλον σε ένα πολεμικό πλοίο μια σημαία 3Χ2…μέτρα!
Είναι τρελή η μούρλα που σε πιάνει όταν κατεβαίνει η σημαία και ένα κάρο εθνικότητες αξιοπρεπέστατα χαιρετούν σε στάση αυστηρής προσοχής.
Και οι Τούρκοι στην από πίσω δεμένη φρεγάτα πιάνουν τα αρχίδια τους!
Ήμουν εκεί. Το είδα!
Είναι παράνοια να συμβιώνεις μέσα σε ένα πλοίο με διακόσιους νοματαίους, δεν είναι δουλειά που θα σχολάσεις και μετά θα πας σπίτι σου.
Και να σχολάσεις εκεί θα μείνεις. Στα 215 μέτρα λαμαρίνας.
Κάνεις φιλίες. Κάνεις έχθρες. Κάνεις φίλους.
Και το πονάς το γαμημένο…πόσο μάλλον αν είσαι ο πρώτος που πατάει το πόδι του επάνω. Πονάς σαν να ναι δικό σου.
Είναι το σπίτι σου είναι η οικογένεια σου.
Είναι η ζωή σου ολόκληρη είτε το θέλεις είτε όχι
Και δεν έχει άλλες επιλογές.
Ούτε ντελίβερι!
Κάθε μέλος του πληρώματος, είναι φίλος, είναι συνάδελοφος..έτσι και τα παλικάρια που χαθήκανε τη νύχτα εκέινη.
Μπορεί προσωπικά να μην γνωριστήκαμε ποτέ..αλλά δεν αλλάζει κάτι.
Γιατί όταν είσαι μέσα στο πλοίο και βλέπεις μόνο γκρι και μπλε,
και όλοι έχουν ανάγκη όλους.
Και όλοι τελικά είναι ένα με όλους.
Ποιος άνθρωπος ρε δεν ρίγησε στη θέα της σημαίας η το εθνικού ύμνου του κράτους του? Άσχετα από τις ερωτικές επιλογές του καθενός.
Εδώ μιλάμε για ανθρώπους
Τιμή και δόξα στους νεκρούς.
τιμή και δόξα στη σημαία.
οχι μόνο στα Prada...
Είναι φασιστικό λένε το να βγείς με τη σημαία στην παρέλαση.
Αλλά είναι φυσικό να βγαίνεις στους δρόμους και την κουνάς όταν νικήσει η εθνική στο ποδόσφαιρο ε?
Είσαι φασίστας αν κάτσεις και μιλήσεις για τα ΙΜΙΑ
Αλλά είναι τελείως φυσικό να βάψεις τη μάπα σου με τα χρώματα της εθνικής και να πας να δεις τη Βίσση στη Eurovision.
Εν κατακλείδι όποιος θέλει ας πάρει εδώ ένα αντίγραφο για να μάθει τι πραγματικά έγινε εκείνη τη νύχτα.
ΥΓ. Οι δεκατρείς τούρκοι κομάντος, που αποβιβάστηκαν στη Βραχονησίδα Ίμια τη νύχτα της 31/01/96 σκοτώθηκαν την ίδια χρονιά σε άσκηση στη χώρα τους.
Τυχαίο?
Μπορεί… η ιστορία θα δείξει
87 Σιζμίκ
96 Ίμια
Μπορεί ο κεραυνός να μην χτυπάει δυό φορές στο ίδιο σημείο,
αλλά ότι γίνεται δύο, πάντα τριτώνει…
[αναδημοσίευση απο το Blogg της Θείας Ντόννας]

Το υστερόγραφο μιας συγνώμης!


Υπατία:
Όταν η Αθηνά φτιάχνει και ανατρέφει... γυναίκες!
"Όλοι οι άνθρωποι την σεβόταν και την θαύμαζαν για την απλή ταπεινοφροσύνη του μυαλού της.Ωστόσο, πολλοί με πείσμα την ζήλευανκαι επειδή συχνά συναντούσε και είχε μεγάλη οικειότητα με τον Ορέστη,ο λαός την κατηγόρησε ότι αυτή ήταν η αιτία που ο Επίσκοπος και ο Ορέστηςδεν γινόταν φίλοι.Με λίγα λόγια, ορισμένοι πεισματάρηδες και απερίσκεπτοι κοκορόμυαλοιμε υποκινητή και αρχηγό τους τον Πέτρο,έναν οπαδό αυτής της Εκκλησίας,παρακολουθούσαν αυτή τη γυναίκα να επιστρέφει σπίτι της γυρνώντας από κάπου.Την κατέβασαν με τη βία από την άμαξά της,την μετέφεραν στην Εκκλησία που ονομαζόταν Caesarium,την γύμνωσαν εντελώς, της έσκισαν το δέρμα καιέκοψαν τις σάρκες του σώματός της με κοφτερά κοχύλια μέχρι που ξεψύχησε,διαμέλισαν το σώμα της, έφεραν τα μέλη τηςσε ένα μέρος που ονομαζόταν Κίναρον και τα έκαψαν.
"Όταν ..οι τότε νεοπαγανιστές ..και σήμερα... παλαιοπαγανιστές
διεκδικούσαν... κοσμικές εξουσίες,με την αυτή την συγκεκριμένη ποιότητα,των θερμόαιμων οπαδών τους.

Βαρβαρήγος Δημήτρης!
Υπατία:
Μιά Ελληνίδα γυναίκα!...η συνέντευξη...-
Διαβάζοντας το μυθιστόρημά σου συνειδητοποίησα για πρώτη φορά ,ότι ο χριστιανικός φονταμενταλισμός ήταν τρισχειρότερος από τον μουσουλμανικό.Η διαφορά βρίσκεται στο ότι ο πρώτος ανήκει στην ιστορία ενώ ο δεύτερος είναι εφιαλτικά παρών. Γράφοντας το βιβλίο σκεφτόσουν καθόλου την αναλογία;-Η προσπάθεια μου να ξαναζωντανέψω εκείνη τη σκοτεινή εποχή μ' έκανε να κοιτάξω κατάματα την ιστορία και περισσότερο αντικειμενικά απ' όσο εν πολλοίς συμβαίνει να είναι καταγραμμένη.Κάθε μέρα όλο και περισσότερο βρισκόμουν αντιμέτωπος σχεδόν με το σύνολο των ιδεών και απόψεων μου περί θρησκευτικών θεωριών και πεποιθήσεων.
Και κάθε μέρα μου έρχονταν στο μυαλό τα λόγια του Πλάτωναπου είπε:
“Δώσε στο παιδί να πιστέψει ένα θεό για να χάσει την αθωότητα του”.
Οι θρησκείες είναι σε ανθρώπινα χέρια και ανάλογα με τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω τους ασκούν εξουσία μέσα από αυτήν.Ο δογματισμός σε κάθε του έκφραση είναι αρνητικό στοιχείο ανεξάρτητα αν λέγεται χριστιανισμός ή μουσουλμανισμός.Μεγάλη συζήτηση, πώς να μιλήσεις για πράγματα που μπορούν να περιοριστούν με τη λογική μέσω της γνώσης κι όχι ακουμπισμένα τυφλά σε μία θρησκεία.Απλά λυπάμαι όσους πιστεύουν με δογματικό τρόπο και στο όνομα του θεού τους είναι ικανοί να σκοτώσουν τον συνάνθρωπό τους.…απόσπαμα από το βιβλίο του…
-Η κάθε θρησκεία έχει σκοπό να προσφέρει στον άνθρωπο, το βίωμα της επικοινωνίας με τον θεό,αλλά μόνο οι Έλληνες χαίρουν μιας αξιοθαύμαστης μοναδικότητας.
Αιώνες τώρα δείχνουν ανοχή στην παγκοσμιότητα των θρησκειών.
Ποτέ δεν επιδίωξαν να επιβάλλουν την θρησκεία τους, ως μοναδική πίστη, όπως επιχειρούν άλλες.-Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα σοβαρό κληροδότημα, την φιλοσοφία.Όσοι την διδάσκονται, όσοι την σέβονται και ακολουθούν τους κανόνες της,δεν τρέφουν μέσα τους τον φόβο, μήπως και οι πεποιθήσεις άλλων θρησκειών τους επιβληθούν.Γι 'αυτό άσε τον κόσμο να πιστεύει αυτό που τον ολοκληρώνει, του απάντησε η Υπατία.
-Ουρανέ εγώ είμαι η γυναίκα του σύμπαντος, των αριθμών.
Η φίλη των αστεριών, η ύλη των ουράνιων αποσπάσεων.Είμαι το απόκρυφο και ιερό πρόσωπο της συνείδησηςΈμπυρε Ουρανέ, χάρισε στην ορατή διάνοια μου, εικόνες των γεγονότων που έζησε ο Συνέσιος, ν’αποκαλύψω το κακό που πρόκειται να εμφανιστεί στο μέλλον.- κατόπιν ,συγκεντρώθηκε στα κύρια σημεία του αχανούς θόλου.Πάνω στον αστρονομικό χάρτη φάνταζαν η Σελήνη, η μεγάλη και η μικρή Άρκτος.Ο φωτεινός Ζέφυρος και πολλοί άλλοι γνωστοί και αγαπημένοι της αστερισμοί.Κοίταξε την ουράνια ύλη και η μάτια της χάθηκε στο απέραντο σύμπαν...
και μερικοί τίτλοι των κεφαλαίων...
Η δύναμη μιλά από ...μόνης της...
Θέλει χρόνο, αφοσίωση και υπομονή η επιτυχία.
Οι σωστές σκέψεις οριοθετούν και τις σωστές πράξεις.
Πως γίνεται οι χορτάτοι να μιλούν πάντα για τους νηστικούς.
Η γνώση είναι η ομορφιά της περηφάνιας και της αληθινής ελευθέριας.
Σκοτάδι και μέθη οι πιο κακοί σύμβουλοι.
Τα όνειρα ζουν μέσα σους ανθρώπους, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν μέσα τους.
Ο καθένας κουβαλάει την ευθύνη των πράξεων του.
Η Ελλάδα γεννάει ανθρώπους
Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια άξια, γιατί Όλοι είναι πλάσματα κάποιου θεού..
Η πίστη που δεν έχει φανατισμό ενώνει τους ανθρώπους.
Τα τυραννικά καθεστώτα θεωρούν τον ερωτά προσβλητικό και το πνεύμα επικίνδυνο για το πολίτευμα τους.
Τα παιδιά είναι αθώα μέχρι να πιστέψουν σένα θεό.
Μια καλή απάντηση στην σιωπή είναι η οίδε η σιωπή.
Η νίκη δεν είναι το παν και η ήττα είναι το απόλυτο τίποτα όταν τα δυο βάφονται με αίμα.
Μόνο οι νεκροί είδαν το τέλος του πόλεμου.
.
Υπατία: Θαύμα του Φωτός
και μιά γυναίκα που τόλμησε ...να σκεφτεί?
.
.
Στην μνήμη της, που τιμήσαμε και γιορτάσαμε χθες ,
σαν την αρμόδια προστάτιδα των γραμμάτων και των τεχνών,
του Ελληνισμού!

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

«Ως βιοχημικοί, ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερα για το φοβερά πολύπλοκο της ζωής, όπου είναι φανερό ότι η πιθανότητα, να έχει προέλθει από κάποιο τυχαίο γεγονός είναι τόσο ελάχιστη που μπορεί να αγνοηθεί εντελώς। Η ζωή αποκλείεται να προήλθε τυχαία»Sir FRED HOYLE

।. Άνθρωπος και ψυχή.
Η ύπαρξη του ανθρώπου, συγκρινόμενη με τα πλανητικά χρονικά μεγέθη, είναι απειροελάχιστη, παρόλα αυτά τα επιτεύγματα του ανθρώπου στα λίγα χιλιάδες χρόνια της ύπαρξης του, είναι αξιοθαύμαστα, συμπερασματικά λοιπόν ο άνθρωπος από «νοητικής», πλευράς , αποτελεί την κορωνίδα της δημιουργίας σε πλανητικό επίπεδο, καθώς είναι το μόνο πλάσμα με τέτοιες γνωστικές ικανότητες που του επιτρέπουν να παράγει βελτιώσεις και μεταβολές τόσο πάνω στη φύση, όσο και στον εαυτό του.Το ερώτημα που απασχόλησε, και απασχολεί λοιπόν τον άνθρωπο είναι, εάν είμαστε ένα φυσικό εξελικτικό πείραμα ελεύθερης επιλογής, με ένα υλικό σώμα που αποτελεί προϊόν διάφορων αυτοσχεδιασμών, με όργανα που άλλαξαν πολλές φορές τη λειτουργία τους, ή η νοητική υπεροχή του ανθρώπινου είδους σε σχέση με το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, είναι αποτέλεσμα θεϊκής επιλογής. Στο «sefer ha zohar» (Σεφέρ χαζοχάρ) ή Βιβλίο της Λαμπρότητας που αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό και εκτενές κείμενο της εβραϊκής Καμπάλα, τίθεται το ερώτημα: «Τι είναι ο άνθρωπος; Είναι απλώς δέρμα, σάρκα, οστά και φλέβες; Όχι! Αυτό που συνιστά τον αληθινό άνθρωπο, είναι η ψυχή και εκείνα που αποκαλούνται δέρμα και σάρκα, οστά και φλέβες είναι απλά ένα πέπλο, ένα εξωτερικό κάλυμμα και όχι καθαυτός ο Άνθρωπος. Η αποκάλυψη του ανθρώπου σημαίνει την απέκδυση του από όλα αυτά τα ενδύματα. Ωστόσο, τα οστά, οι τένοντες και τα διάφορα συστατικά του σώματος σχηματίστηκαν σύμφωνα με τα μυστικά της θεϊκής σοφίας, και σύμφωνα με την ουράνια εικόνα. Το δέρμα απεικονίζει τους ουρανούς που είναι άπειροι σε έκταση και καλύπτουν ως ένδυμα όλα τα πράγματα. Τα οστά και οι φλέβες συμβολίζουν τον θεϊκό φορέα, τις εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου. Όμως αυτά δεν είναι παρά τα εξωτερικά ενδύματα, επειδή στα εσωτερικά μέρη υπάρχει το μυστήριο του Ουράνιου Ανθρώπου».Όπως στο zohar , έτσι και σε όλους τους αρχαίους μύθους και της θρησκείες ο άνθρωπος, θεϊκό τέκνο, συμμετέχει του θείου, δια μέσω της «θέωσης», της υπέρβασης δηλαδή της θνητής και καθορισμένης του φύσης, αλλά και ταυτόχρονα, δια μέσω της πίστης σε μια «άλλη ζωή μετά θάνατον ζωή», εξασφαλίζει την αθανασία. Τελεολογικά ο άνθρωπος, είτε με την μορφή του ήρωα, είτε στην μετά θάνατον ζωή, ενέχει το ενδεχόμενο της μετεξέλιξης του σε μια νέα ανώτερη μορφή ύπαρξης.Κατ’ αυτόν τον τρόπο στο ερώτημα περί προέλευσης του ανθρώπου ο θάνατος, αποτέλεσε κομβικό σημείο της αναζήτησης. Με βάση αυτό το ερώτημα, εμφανίστηκαν ανά τους αιώνες διάφορες θρησκευτικές εκδοχές, έχοντας στις περισσότερες των περιπτώσεων ως κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα, την πίστη στην αθανασία της ψυχής, και στην συνέχιση της ζωής μετά τον θάνατο.Ανάλογα με την πολιτιστική ιδιαιτερότητα της κάθε εποχής και του κάθε θρη­σκεύματος, εμφανίστηκαν ποι­κίλες εκδοχές σε σχέση με την επουράνια κρίση της ψυχής, και τις συνακόλουθες ανταμοιβές ή τιμωρίες. Ο θάνατο ς θα σημαίνει τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, και έτσι εκλαμβάνεται ως απελευθέρωση του άφθαρτου από το φθαρτό, του αιωνίου από το πρόσκαιρο, του ανωτέρου από το κατώ­τερο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το «μυστήριο» του ανθρώπου θα μετατεθεί στο μέλλον, εφόσον ο δυϊσμός ύλης-πνεύματος, οδηγεί στην αναγνώριση της αθανασίας της ψυχής.।।. Η αθανασίας της ψυχής.
Η ιδέα της αθανασίας της ψυχής, και η συμμετοχή του Θείου σε κάθε άνθρωπο αποτέλεσε την βασική αρχή τόσο για την φιλοσοφία, όσο και για την θρησκεία και την μεταφυσική. Αναφερόμενος ακριβώς σε αυτή την αναζήτηση ο Η. Marcuze (Χ. Μαρκούζε), αναφέρει πως η θεολογία και ή φιλοσοφία, συναγωνίζονται ­μεταξύ τους τιμώντας το θάνατο σαν υπαρξια­κή κατηγορία. Διαστρέφοντας ένα βιολογικό γεγονός σε οντολογική ουσία, επιθέτουν υπερ­βατικές ευλογίες πάνω στην ενοχή της ανθρωπότητας, που βοηθούν να διαιωνίζεται προδίνουν την υπόσχεση της ουτοπίας. Στον Ελληνικό χώρο, πρώτοι οι ορφικοί ανέπτυξαν την θεωρία της μετενσάρκωσης, σύμφωνα με την οποία, η ψυχή μετά τον θάνατο ακολουθεί έναν αέναο κύκλο ενσαρκώσεων έως ότου εξαγνιστεί.
III. Ορφικές πινακίδες .
Σε Ορφικές πινακίδες που έχουν βρεθεί, γνωρίζουμε κάποιες από τις οδηγίες που δίνονταν στους μύστες για την μεταθανάτια πορεία της ψυχής τους।
«... Ευθύς ως η ψυχή σου εγκαταλείψει το φως του ήλιου, βάδιζε προς τα δεξιά, δείχνοντας όμως μεγάλη εγρήγορση. Γιατί στο βασίλειο του Άδη υπάρχει μια πηγή που δίπλα της ορθώνεται ένα λευκό κυπαρίσσι. Καθώς όμως οι ψυχές κατεβαίνουν εκεί, τρέχουν για να πιουν και να δροσιστούν γιατί στον Άδη διψούν πάρα πολύ. Σε προειδοποιώ όμως να μην πιεις από αυτή την πηγή. Γιατί πιο πέρα θα βρεις δροσερό νερό που τρέχει από την πηγή της Μνημοσύνης. Όμως αυτή την πηγή την φυλάνε φρουροί που θα σε ρωτήσουν νοερά βέβαια, γιατί περιπλανιέσαι στα σκοτάδια του διαφθορέα 'Άδη. Θα απαντήσεις: Είμαι τέκνο της γης και του έναστρου ουρανού. Αλλά διψάω πολύ και χάνομαι. Δώστε μου γρήγορα να πιω από το νερό που κυλάει από της Μνημοσύνης την λίμνη. Και αυτοί που βρίσκονται στην υπηρεσία του Κυρίαρχου του κάτω κόσμου θα σε ευσπλαχνιστούν και θα σου δώσουν για να πιεις॥». (Πινακίδα Θουρίου)
«...Θα βρεις στα αριστερά του οίκου του Άδη, μια πηγή που δίπλα της ορθώνεται ένα λευκό κυπαρίσσι।Σ' αυτή την πηγή καθόλου να μην πλησιάσεις,αλλά θα βρεις μια άλλη στης Μνημοσύνης τη λίμνη από την οποία ρέει δροσερό νερό.Mπροστά της όμως υπάρχουνε Φρουροί. Θα τους πεις:"Είμαι τέκνο της γης και του έναστρου ουρανού. Όμως η καταγωγή μου είναι Θεία. Αυτό το ξέρετε κι' εσείς Όμως τώρα διψάω και χάνομαι. Γι’ αυτό δώστε μου να πιω δροσερό νερό που ρέει από της Μνημοσύνης τη λίμνη".Και από μόνοι τους θα σου δώσουν να πιεις από τη θεία την κρήνη. Και μετά από αυτό ανάμεσα στους άλλους τους ήρωες θα βασιλεύεις ...»Πινακίδα από την Πετηλία)Η μετά θάνατον ζωή - που έως τότε δεν υφίστατο στην αρχαιοελληνική σκέψη -, θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, και θα καθορίζει τον βίο του ανθρώπου, εφόσον οι εξαγνισμένοι προορίζονται για μία μακάρια ζωή στα Ηλύσι α πεδία, ενώ για τους μιαρούς υπάρχουν τα Τάρταρα ή η επαναγγένηση σε σώματα ζώων. «Εκείνοι δε οι οποίοι είχαν προτιμήσει αδικίας ή βιαιότητας και αρπαγάς, εύλογον είναι να μεταμορφώνωνται εις τα γένη των λύκων, των ιεράκων, των περδικογεράκων....». (Πλάτωνας Φαίδων 82)Αυτή η θεώρηση ενισχύεται φιλοσοφικά με τον Πλάτωνα, για τον οποίο η Ψυχή προϋπάρχει του σώματος, και γνωρίζει την αλήθεια καθώς βρίσκεται στον πραγματικό κόσμο, στον κόσμο δηλαδή τον κόσμο των Ιδεών . Η Ψυχή, είναι ασώματη, άυλη, αθάνατη, και αίτιο της εσωτερικής ουσίας κάθε όντος.Με την είσοδο της στο σώμα, που αποτελεί την φυλακή της ψυχής, η Ψυχή ξεχνά τις Ιδέες, και πλανάται πως τα παράγωγα των αισθήσεων, είναι η αλήθεια. Σκοπός της πλέον, είναι να ξανά-θυμηθεί, τα όντα (τις Ιδέες), με στόχο την ελευθερία της. Πρόκειται δηλαδή για την ανά-μνηση των όντων που αρχικά είχε γνωρίσει, γνωρίζοντας ταυτόχρονα και την μια αλήθεια. Κατά τον Πλάτωνα ο θάνατος, επέρχεται το σώμα με το τέλος, της κίνησης που προσφέρει η Ψυχή. Στον διάλογο του Πλάτωνα Μένων, ο Σωκράτης δηλώνει:«Έχω ακούσει Μένων, λέει, σοφούς άνδρες και γυναίκες να μιλάνε για τα θεία πράγματα. Είναι ιερείς και ιέρειες που ξέρουν για ποια πράγματα μιλάνε. Τα λέει ακόμα και ο Πίνδαρος και πολλοί άλλοι από τους ποιητές που είναι θείοι. Και θα σου τα αποκαλύψω βέβαια, αλλά εσύ θα κρίνεις αν είναι σωστά ή όχι. Λένε λοιπόν ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη, η οποία (μπορεί βέβαια να) τελευτά - αυτό δηλαδή που ονομάζουμε θάνατο - αλλά ξαναγεννιέται και ποτέ δε χάνεται. Πρέπει όμως να διαβιώνει κανείς όσο πιο αγνά μπορεί. Και υπάρχει σοβαρός λόγος γι' αυτό. Γιατί όσοι θα αποτίσουν προς την Περσεφόνη τις ποινές του παλαιού της πένθους αυτών τις ψυχές μετά από εννέα χρόνους (κύκλους ύπαρξης), στον πάνω ήλιο ανεβάζει. Και από αυτές (τις εξαγνισμένες ψυχές όταν επανενσαρκωθούν) προέρχονται οι λαμπροί βασιλιάδες και εκείνοι που εξελίσσονται ταχύτατα σε δυνατούς χαρακτήρες και σε μεγάλους σοφούς. Και μετά από αυτό (τον αλτρουιστικό άθλο, μπορεί να) αποκαλούνται αγνοί ήρωες».


Αργότερα ο μέγας νεοπλατωνιστής Πλωτίνος, διαχωρίζει την Ψυχή ακόμη περισσότερο, σε «ανθρώπινη» και σε «κοσμική». Αρχικά δημιουργήθηκε η κοσμική Ψυχή, η οποία διαποτίζει τα υλικά πράγματα και τα διαμορφώνει, τα ζωοποιεί. συγχρόνως, ωστόσο, δημιουργούνται και οι ψυχές των ανθρώπων. Ταυτόχρονα για ένα άλλο τμήμα της Ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης ο άνθρωπος αποτελεί μέτρο της αληθείας και της γνώσης, «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος», ( Πρωταγόρας 480 – 411 π।Χ.). Η μάχη θα πρέπει να δοθεί στον παρόντα χρόνο, όπως αναφέρει Πίνδαρος: «Ω ,Ψυχή μου μην αναζητάς την αθανασία, αλλά εξάντλησε τα όρια του δυνατού..».Για τον Αριστοτέλη, ψυχή και σώμα είναι δύο εκφάνσεις, δύο ενέργειες της ίδιας ουσίας, θεωρώντας την ψυχή «ως μια εν τω σώματι ενοικούσαν αρχή», ως μια ζωοδότρα δύναμη, η οποία κινεί το σώμα ως όργανο της. Είναι το τελικό αίτιο του σώματος. Το σώμα είναι η ύλη της ψυχής, και η ψυχή η μορφή του σώματος, και δεν διαχωρίζονται, όπως δεν διαχωρίζεται το κερί από το σχήμα του. Η ύπαρξη της Ψυχής, είναι κοινή και απαραίτητη σε όλους οργανισμούς ζωικούς ή φυτικούς , δίχως εξαίρεση.Για τον Επίκουρο, η ψυχή δεν επιβιώνει μετά τον θάνατο, εφόσον διασπάται στα δομικά της στοιχεία (άτομα) στα οποία διασκορπίζονται. Για τον Επίκουρο ο θάνατος είναι ένα τίποτα για τον άνθρωπο, διότι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: Ο θάνατος δεν έχει να κάνει ούτε με τους ζωντανούς ούτε με τους πεθαμένους... αφού για τους ζωντανούς είναι ανύπαρκτος... κ όταν αυτός έρχεται είμαστε ανύπαρκτοι εμείς».. Σύμφωνα με τον χριστιανισμό, ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού, ενώ προς χάριν του ανθρώπου, ο υιός του Θεού ενσαρκώθηκε σε ανθρώπινο σώμα, κατ' αυτόν τον τρόπο, το ανθρώπινο σώμα υπόκειται σ' ένα πρωτοφανές πεπρωμένο, εφ' όσον προορίζεται να αναστηθεί. Ο άνθρώπος σύμφωνα με την χριστιανική κοσμοθέαση είναι εξ ορισμού κτίσμα, αλλά έχει μια ξεχωριστή θέση και αποστολή στην κτίση, εφόσον αποτελεί την η κορωνίδα της, έχοντας ένα διττό χαρακτηριστικό στην φύση του, το πνεύμα και την ύλη. Ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος γράφει σχετικά:«Ο αριστοτέχνης Λόγος τού Θεού δημιούργησε μία ζωντανή ύπαρξη σύνθετη από την αόρατη και την ορατή φύση, δηλαδή τον άνθρωπο. Kαι από μεν την ύλη, η οποία προϋπήρχε, πήρε το σώμα, από τον εαυτό του δε έδωσε την πνοή. Kαί κατεσκεύασε έτσι ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο, μεγάλη την μικρότητά του, και τον τοποθέτησε επί της γης, σαν άλλον άγγελο, προσκυνητή μικτό, επόπτη της ορατής δημιουργίας, μύστη της αοράτου και εγγιζομένης δια του νου, βασιλέα των επί της γης υλικών δημιουργημάτων, βασιλευόμενων άνωθεν υπό του Θεού, επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και αθάνατο, ορατό και δια του νου εγγιζόμενο, ευρισκόμενο στο μέσον του μεγαλείου και της ταπεινότητας, τον ίδιο πνεύμα και σάρκα, πνεύμα δια την χάριν, πού εισέρχεται μέσα του, σάρκα εξ αιτίας της επάρσεως, η οποία έπρεπε να ταπεινωθεί».
Ψυχοσωματικό λοιπόν μυστήριο ο άνθρωπος, «επίγειος και ουράνιος», πρόσκαιρος και αθάνατος, με την οντολογική του αναφορά στον τριαδικό Θεό, και με σκοπό στη ζωή του την κορυφή της πνευματικής ζωής, την «θέωση». Σύμφωνα με τον Αγ. Γρηγορίο Νύσσης, ο άνθρωπος συμμετέχει και του νοητού και του αισθητού κόσμου. Έτσι ο άνθρωπος είναι ένας καθρέπτης της όλης κτίσεως, ένας μικρόκοσμος, συνεπώς μπορεί να καταστεί συνδετικός κρίκος μεταξύ κτιστού και άκτιστου. Ο άνθρωπος γίνεται μεσίτης μεταξύ του ουρανού και της γης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:« Επειδή ο άνθρωπος, αποτελείται από σάρκα και ψυχή, ανήκει τόσον στο Βασίλειο του πνεύματος όσο και στο βασίλειο του σώματος και τα συνδέει και τα δυο σε κόσμο. Όλη η εξέλιξη του ανθρώπου κατευθύνεται από την ψυχή, διανεμημένη απ΄ αρχής σε όλο το σώμα. Η ενέργεια, όμως, της ψυχής εκδιπλώνεται βαθμιαία με την ανάπτυξη του ανθρώπου. Πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ του ιδεώδους ανθρώπου και εκείνου που ζει στον κόσμο. Εκείνος είναι αιώνιος, ο εδώ ατελής και παροδικός. Εκείνος ενιαίος και αδιάκριτος, ο εδώ μεμειγμενος και «κεχυμένος εις αίσθησιν».Για την ορθόδοξη Χριστιανική πίστη βέβαια, η ψυχή του ανθρώπου γεννιέται μαζί με το σώμα, αλλά δεν προϋπάρχει, και το σπουδαιότερο δεν αναπαύεται τελικά αν δεν ανακτήσει το σώμα της. Ο Ωριγένης (συμμαθητής του Πλωτίνου) που τοποθέτησε την ταυτότητα του ανθρώπου στην ψυχή του, ώστε να κάνει λόγο για προΰπαρξη των ψυχών προ της υλικής δημιουργίας του κόσμου, καταδικάστηκε από τους Πατέρες και από την Ε' Οικουμενική Σύνοδο ως αιρετικός.H ενότητα της ζωής .
Στην σύγχρονη μεταφυσική φιλοσοφία όπως αυτή εκφράζεται από την Θεοσοφία και την H। Blavatsky, η εκδήλωση της ζωής είναι μία πορεία από το πνεύμα προς την ύλη, συνεπώς η εξέλιξη έχοντας ξεκινήσει πρωταρχικά από πάνω προχωρεί προς τα κάτω, αντί για το αντίθετο, όπως διδάσκεται από τη Δαρβινιακή θεωρία. Ο άνθρωπος είναι η μινιατούρα της σύνθεσης και της διαδικασίας του σύμπαντος, καθώς ό,τι υπάρχει στον Μεγάκοσμο υπάρχει και στον Μικρόκοσμο και μελετώντας το ένα, είτε το σύμπαν είτε τον άνθρωπο, με μέτρο την αναλογία, διαπιστώνουμε τις αντιστοιχίες τους και τη σχέση μεταξύ τους. Ο άνθρωπος είναι μια μονάδα με νοημοσύνη και συνειδητότητα που προσπαθεί να κυριαρχεί την ζωώδη φύση της. Είναι ένα ανάτυπο των Συμπαντικών δυνάμεων, με λανθάνουσες πνευματικές και νοητικές δυνατότητες, τις οποίες θα αποληθαργήσει μέσω διαδοχικών επαναγεννήσεων και μυήσεων, και μέσω αναγκαστικής ή εκούσιας μαθητείας, έως ότου κατακτήσει όλα τα στάδια της εξελικτικής κλίμακας. Tο μέλλον του ανθρώπου είναι η πνευματικότητα, που είναι ενότητα και η κατάκτησή αυτής της ενότητας, είναι και ο απώτερος στόχος των απροσδιόριστων περιφορών της ψυχής μέσα στο σύμπαν. H ενότητα της ζωής είναι μια πραγματικότητα που ο άνθρωπος αγνοεί, επειδή, προς το παρόν, δεν μπορεί να τη νιώσει.Προερχόμενη από την αρχαιότητα λοιπόν, μυθολογικές φιλοσοφικές και θεολογικές αναφορές, εμπεριέχουν μια προσταγή για ενεργό επιδίωξη της μετανθρώπινης κατάστασης από τον ίδιο τον άνθρωπο, που αν και κατάγεται από την θνητή σάρκα, μετέχων ο άνθρωπος στο θείο, «θεούμενος», είναι δυνατή αλλά και θεμιτή η ανάβαση από τον κατώτερο, ζωώδη άνθρωπο σε ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης, όπου μπορούν να υπερβούν τις φυσικές τους δυνατότητες τους, και ίσως να κατακτήσουν την αθανασία.Ήδη από την αρχαιότητα οι αλχημιστές αναζητούσαν την φιλοσοφική λίθο και το ελιξίριο της ζωής, το «αθάνατο νερό», την μαγική εκείνη ουσία, που θα μπορούσε να μετατρέψει όλα τα μέταλλα σε χρυσάφι, αλλά και που θα παρείχε διαρκή νεότητα και αιώνια ζωή.


Αλχημιστής στο Μεσαιωνικό εργαστήρι του


V. Άνθρωπος και μηχανές.
Και ενώ έως τώρα η «τελεολογία» της μετεξέλιξης του σε μια νέα ανώτερη μορφή ύπαρξης, διεκδικήθηκε μέσω της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της αλχημείας, και του ιδεαλισμού, στις ημέρες μας το ενδεχόμενο του μετα-ανθρώπου, κατακτά νέους ορίζοντες και προοπτικές.Η τεχνολογία υποκαθιστά την θρησκεία όλο και περισσότερο, καθώς εμφανίζεται αποτελεσματικότερη στην ικανοποίηση των προσδοκιών και συνεπέστερη στις υποσχέσεις της.Δια μέσου της επιστήμης, αναζητούνται υπερανθρώπινες καταστάσεις, όπως η «ένωση» ανθρώπου και μηχανής, δια μέσω εμφυτευμένων μικροτσίπ , τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν σε συνδυασμό με ανθρώπινα νευρικά κύτταρα, αλλά και δια μέσω «προσθετικών» μηχανικών μερών, με σκοπό την δημιουργία Υβριδικών Ανθρώπων ή «Cyborgs». (1)
Ο άνθρωπος παγιδευμένος σε έναν περίεργο αγώνα δρόμου με τον ίδιο του τον εαυτό, σε ρόλο δημιουργού κατασκευάζει μηχανές, οι οποίες υποκαθιστούν την ανθρώπινη εργασία. Οι μηχανές θα εξελιχθούν στα ρομπότ, των οποίων η παραγωγή αυξάνει με αριθμητική πρόοδο. Το 1988 υπήρχαν περίπου 280.000 βιομηχανικά ρομπότ στον κόσμο, (τα περισσότερα από αυτά στην Ιαπωνία), ενώ ως το 2028 υπολογίζεται πως θα υπάρχουν περισσότερα ρομπότ απ’ ότι άνθρωποι στον πλανήτη μας. Στην εξέλιξη των ρομπότ κυριαρχεί ήδη ο ανθρωπομορφισμός, και η προσπάθεια απομίμησης των ανθρώπινων κινήσεων, με αποκορύφωμα ακόμα και την απομίμηση των συναισθημάτων και των εκφράσεων του ανθρώπινου προσώπου.Οι ρομποτικές μηχανές σε ένα τέτοιο σενάριο θα αποκτήσουν την δική τους πνευματικότητα, ανταγωνιζόμενες τον κατασκευαστή τους. Σύμφωνα με τον γνωστό συγγραφέα A. Clark (Άρθουρ Κλαρκ), μετά το 2020, όταν κατασκευαστεί η πρώτη Τεχνητή Νοημοσύνη, θα υπάρχουν δύο ευφυή είδη στον πλανήτη μας: ένα βιολογικό, που θα εξελίσσεται αργά κι ένα τεχνολογικό, που θα εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο. Όπως πιστεύει το χάσμα ανάμεσα στα δύο ευφυή είδη δεν θ’ αργήσει να φανεί, καθώς όπως είναι γνωστό, τα βιολογικά είδη δεν επιβιώνουν σχεδόν ποτέ όταν συναντώνται με ανώτερους ανταγωνιστές.Το επόμενο στάδιο με την βοήθεια της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας, και της νανο-ρομποτικής, θα είναι το πάντρεμα του ανθρώπινου σώματος και των μηχανών, όταν στο σώμα μας θα εμφυτευτούν συσκευές που θα είναι υπεύθυνες για την συντήρηση και επιδιόρθωση σε μοριακό επίπεδο των διαφόρων βιολογικών και βιοχημικών διεργασιών, του σώματος. Αυτή θα είναι η αυγή της νέας φυλής των cyborgs, ένα είδος που θα μπορεί να παρεμβαίνει στην ίδια του τη φύση με ποικίλους τρόπους.Εάν στο μέλλον άνθρωπος και μηχανή ενωθούν με σκοπό την δημιουργία «Υβριδικών Ανθρώπων» ή «Cyborgs», θα είναι η στιγμή κατά την οποία η ανθρώπινη συνείδηση θα κληθεί να συνυπάρξει με την ύλη σε ένα άλλο επίπεδο, όχι πια με το σώμα που αποτελούσε για πολλούς από τους αρχαίους φιλόσοφους την φυλακή της ψυχής, αλλά με ένα νέο «ελιτίστικο», τροποποιημένο τόσο γονιδιακά όσο βιονικά εξελιγμένο σώμα, που θα προσφέρει υπερ-ανθρώπινες δυνατότητες. Θα είναι η στιγμή που ο «homo economicus», θα δώσει την θέση του στον «homo electronicus». Αυτή αντιπροσωπεύει μία νέα προμηθεική επανάσταση, καθώς για πρώτη φορά το ανώτερο τμήμα του ανθρώπου, το πνεύμα, η συνείδηση, το εγώ, ο εαυτός, η ψυχή όπως ο μετα- ανθρώπινος μύθος έως τώρα είχε θεωρήσει, λαμβάνει πλέον ουσία υλιστική -τεχνολογική, και όχι μεταφυσική, μεταλλάσσοντας την υπόσταση, και το μέλλον του ανθρώπου. Ο Bill Joy (Μ। Τζόι) , πρώην διευθυντικό στέλεχος στην μεγάλη αμερικανική εταιρεία υπολογιστών Sun Microsystems, διατύπωσε σε συνέντευξη του, τις ανησυχίες του για το μέλλον και τη ζοφερή προοπτική μας αν δεν ελέγξουμε το πού μας οδηγεί η βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία. Σύμφωνα με τον Joy, γύρω στο 2030 θα είναι εφικτή η ένωση του τεχνικού και του βιολογικού κόσμου, με υπολογιστές να διασυνδέονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα και σκέψεις- με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, κάτι που θα αποτελέσει, την αρχή της «μαύρης τρύπας» του ανθρώπινου είδους...

Η συνέχεια> ΑΦΡΟΔΙΤΗ (εωσφόρος και έσπερος), ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ


σημείωση 1. meta.gr, Ο νέος μύθο για τον μεταναθρώπο, του Σπύρου Μάνδρου.

Απόσπασμα από το βιβλίο, «Άνθρωπος και Γαία», εκδόσεις Γεωργιάδης.

....σου φτιάχνει το κέφι !!.......Λοιπόν, αφήστε τα ψιψιψίνια και τα κοκοκόψαρα και χαλαρώστε ....
Σαββατοκύριακο είναι
Και αν δεν μπορείτε αφήστε το όπως πάντα να το κάνουμε εμείς για εσάς

IRAKLIO WEB RADIO
....σου φτιάχνει το κέφι !!....
http://irakliowebradio2.blogspot.com/

Κάντε κλικ για να ακούσετε το iraklio web radio

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΡΟΠΗ ΣΤΗ «ΒΕΝΤΕΤΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΡΟΠΗ ΣΤΗ «ΒΕΝΤΕΤΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

Οι καταγγελίες που έχουμε είναι όντως φοβερές και πιθανώς θα μπορούσαν να συμβούν σε κάποια τριτοκοσμική χώρα, αλλά όπως όλα δείχνουν, τα εξωφρενικά αυτά γεγονότα συνέβησαν δυστυχώς στην Ελλάδα, χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός σχηματισμού χωρών που διατείνονται ότι κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα ενορχηστρώθηκαν από ανθρώπους που «υπηρετούν» την παιδεία!
Η «Βεντέτα» με τη διαμάχη στο σχολείο Σκοτίνας μετά από τις πρωτοφανείς αυτές προκλητικές ενέργειες τείνει να λάβει τραγικές διαστάσεις.Προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας τρομοκράτησε και εξανάγκασε ιδιωτική κλινική της Λάρισας να δώσει, με το ζόρι και παρά τη θέληση του ασθενούς, εξιτήριο στον νοσηλευόμενο και αντίδικο του διευθυντή του δημοτικού σχολείου Σκοτίνας Γιώργο Γιαννουλόπουλο.
Σε επικοινωνία που είχαμε με υπεύθυνη της κλινικής, μας είπε ότι η Κλινική δεχόταν συχνές πιέσεις και έντονες οχλήσεις από τον παράγοντα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας, ώστε να δοθεί εξιτήριο στον νοσηλευόμενο και μπροστά σε αυτή την αφόρητη πίεση και προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Κλινικής, εξαναγκάστηκαν να δώσουν με το ζόρι εξιτήριο στον Γιώργο Γιαννουλόπουλο.
Εδώ το θέμα παίρνει τεράστιες και δραματικές διαστάσεις, πέραν από πιθανές ποινικές ευθύνες που επισύρονται εναντίον των διωκτών του διευθυντή. Ο κ. Γιανουλόπουλος μετά από την τραγική τροπή των πρωτοφανών σε ασχήμια γεγονότων εισήχθη και νοσηλεύεται σε άλλη κλινική της Λάρισας. Η υπεύθυνη της Κλινικής που έδωσε το εξιτήριο τόνισε με έμφαση ότι ο διευθυντής δεν είχε προκαλέσει κανένα απολύτως πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
Επίσης πληροφορηθήκαμε από το περιβάλλον του νοσηλευόμενου ότι συγγενής του διευθυντή που αναπληρώνει τον κ Γιαννουλόπουλο στο δημοτικό σχολείο και εργάζεται στην κλινική ως νοσηλεύτρια τον παρακολουθούσε συνεχώς.
Η καταγγελία του κυρίου Γεωργίου Γιαννουλόπουλου που εστάλη στον εισαγγελέα Κατερίνης κ Κωνσταντίνο Κουκούτση, στον γενικό επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης , στον Νομάρχη Πιερίας, στον Νομάρχη Λάρισας, στην διευθύντρια Υγιεινής Λάρισας, στον προϊστάμενο ΟΠΑΔ, στον υπεύθυνο παιδαγωγικής καθοδήγησης κεντρικής Μακεδονίας, στον διευθυντή Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, διευθυντή Π.Ε Ν. Κιλκίς, στον προϊστάμενο του 4ου γραφείου Π.Ε Ν. Πιερίας έχει ως εξής :

Αίτηση Γεωργίου Γιαννουλόπουλου,
διευθυντή 4/θεσιου δημοτικού σχολείου Σκοτίνας
(και προσωρινά κατοίκου Γενικής Κλινικής Λάρισας, Θεοφράστου 75)
Λάρισα 29-1-2009

«κ. Εισαγγελεύ,Σε συνέχεια της χθεσινής τηλεφωνικής μας επικοινωνίας που έγινε με δική σας πρωτοβουλία μέσω της γραμματείας της Γενικής Κλινικής Λάρισας και που αφορούσε την από 27-4-2009 αίτηση μου σας αναφέρω τα εξής:
Τη νύχτα της ίδιας ημέρας και συγκεκριμένα στις 9:30 μ.μ ασθενής του θαλάμου που νοσηλεύομαι με ειδοποίησε ότι κάτω από το παράθυρο μου του δωματίου μου είναι παρκαρισμένη μία Mercedes με έναν άνδρα οδηγό και δύο γυναίκες και ότι ο οδηγός μπαινόβγαινε στο αυτοκίνητο και κοιτούσε στο παράθυρο μας. Με τη βοήθεια της βακτηρίας (μπαστούνι) σηκώθηκα και από το παράθυρο διαπίστωσα ότι ήταν ο προϊστάμενος μου και αντίδικός μου κ. Γιργωλάς Γεώργιος.
Όταν αντιλήφτηκε ότι τον κοιτάμε κρύφτηκε πίσω από την κάθετη επιγραφή της Κλινικής. Όταν δε, διαπίστωσε με βεβαιότητα ότι τον έχουμε αντιληφθεί με φώναξε δυνατά:
«Γιώργη, τι κάνεις;» Σήμερα δε το πρωί με επισκέφτηκε στο δωμάτιο μου η προϊσταμένη της Κλινικής κ. Γιούλα Παπαφίγγου και μου είπε ότι: «Τηλεφώνησε ο κ. Γιργωλάς Γεώργιος ως εκπρόσωπος της Νομαρχίας Πιερίας και τους απείλησε ότι θα μηνύσει την Κλινική, ότι ενημέρωσε το Νομάρχη Λάρισας κ Κατσαρό και την κ Μερτζανίδου, διευθύντρια Υγιεινής Νομαρχίας Λάρισας και ταυτόχρονα με συκοφαντούσε και με διέβαλε».
Αυτά στη συνέχεια μου τα διαβεβαίωσε και η λογίστρια του της Κλινικής κ. Λούλα.
κ. Εισαγγελεύ,
Τα πιο πάνω είναι πρωτοφανή και προσβάλουν αυτόν τον ίδιο τον πολιτισμό μας και αποδεικνύουν τον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί ο αντίδικος προϊστάμενος μου.
Για τους πιο πάνω λόγους σας παρακαλώ να ενεργήσετε τα νόμιμα μέσα στον κύκλο των αρμοδιοτήτων σας και ταυτόχρονα να με ενημερώσετε για τις νόμιμες ενέργειες σας για την παράνομη κατάληψη του σχολείου, στο οποίο προϊσταμαι ως διευθυντής.
Ακόμη, να με ενημερώσετε γραπτώς, για όλες τις υποθέσεις στις οποίες έχω απευθυνθεί στην υπηρεσία σας σχετικά με την υπόθεση αυτή».
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Αναφορικά με τα θέματα που έχουν σχέση με το Δημοτικό σχολείο Σκοτίνας, συγγενείς του διευθυντή μας είπε ότι ο Διευθυντής θα τα αντιμετωπίσει μέσα από τα αρμόδια εκπαιδευτικά όργανα και από τη διοικητική δικαιοσύνη, θεωρεί δε βέβαιο ότι θα δικαιωθεί, αφού όλοι γνωρίζουν πως και γιατί στήθηκε όλη αυτή η σκευωρία σε βάρος του.
Σε ότι αφορά τις συκοφαντίες και τις δυσφημίσεις σε βάρος του που έγιναν από δύο συναδέλφους του και από δύο γονείς, μόλις θα βγει από το νοσοκομείο θα καταθέσει μηνύσεις σε βάρος τους και αγωγές στα αστικά δικαστήρια.
Ο παραπάνω μάλιστα μας είπε χαρακτηριστικά ότι κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει και να πιέσει την παραίτηση του Διευθυντή και για όσα δε συνέβησαν από Προϊστάμενο της εκπαίδευσης σε νοσοκομείο της Λάρισας έχουν πάρει την οδό της δικαιοσύνης.
Οι κινήσεις των διοικητικών αρχών
Σε ότι αφορά το σήριαλ της Σκοτίνας, όλα τα θέματα που έχουν τεθεί αντιμετωπίζονται και θα δοθούν προσεχώς απαντήσεις και από το Συνήγορο του Πολίτη και από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Επίσης για το θέμα της παράνομης κατάληψης του σχολείου, αλλά και των γεγονότων στην κλινική της Λάρισας, οι κ.κ. Εισαγγελείς Κατερίνης και Λάρισας διέταξαν επείγουσα προκαταρκτική.

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

ΑΛΛΗ ΘΕΑΣΗ...


Μεταλλαγμένα Προϊόντα: Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν

Πολλές φορές έχουμε πληροφορηθεί από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για την επιστήμη, κυρίως για την εξέλιξή της, αλλά και για τα επιτεύγματα που προσπαθούν να μας προβάλλουν, ένα από τα οποία είναι και τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Αν αφήσουμε τη σκέψη μας να γυρίσει αρκετά χρόνια πριν, θα θυμηθούμε πως οι πρόγονοί μας τρέφονταν σωστά, άρα ζούσαν περισσότερο και καλύτερα, αλλά το κυριότερο, δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τόσους νέους «εχθρούς», όπως στην εποχή μας, που νέες ασθένειες προκύπτουν συνεχώς. Επομένως, η διατροφή και συνήθειές τους είχαν πολύ μεγάλη, τη μέγιστη θα λέγαμε, σημασία για την ποιότητα στη ζωή σου.

Είναι προφανές ότι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα ελλοχεύουν κινδύνους για κάθε είδος έμβιας ζωής και δεν μας ενημερώνουν εκ των προτέρων γι’ αυτούς, παρά μας αποκρύπτουν μέρος της αλήθειας. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί άνθρωποι, εάν ερωτηθούν, θα παρατηρήσουμε ότι απαντούν πως τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα χρησιμοποιούνται στις γεωργικές καλλιέργειες για καλύτερης ποιότητας προϊόντα και πιο ανθεκτικά. Προσπερνούν όμως το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και αρνητικά. Αρκετοί επίσης, έχουν στο μυαλό τους αυτήν την έννοια αρνητικά διαμορφωμένη, χωρίς όμως να γνωρίζουν τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι νέοι αυτοί οι οργανισμοί που δημιουργούνται απ’ τα γονίδια που τους εμφυτεύουν οι επιστήμονες στα εργαστήρια, αποκτούν αντοχή σε ζιζανιοκτόνα. Αυτό δεν είναι μονόπλευρα αρνητικό, αν όμως αντιστρέψουμε τους όρους, η ανθεκτικότητα αυτή απαιτεί αυξημένη χρήση τους, που αυτό είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. Επιπλέον, απειλή για το περιβάλλον είναι και το γεγονός ότι με διαδικασίες «αντιγραφής» των φυσικών νόμων, καταργούνται οι φυσικοί φραγμοί που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των ειδών, ενώ αλλοιώνεται η βιοποικιλότητα και η ποικιλομορφία που το διέπουν.

Περισσότερες όμως απ’ όσες μπορούμε να φανταστούμε είναι οι συνέπειες της γενετικής ρύπανσης. Υπάρχει το ενδεχόμενο να παραγκωνιστούν φυσικά συγγενικά είδη, ενώ η ανεξέλεγκτη και μη τεκμηριωμένη δράση τους μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση νέων αλλεργιών και ασθενειών που δεν έχουμε καν φανταστεί, άρα προφανώς δε θα είμαστε και ετοιμοπόλεμοι ώστε να τις αντιμετωπίσουμε.

Επιπλέον, η πιο σημαντική απόρροια των μεταλλαγμένων είναι ότι μετά την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον η ανάκλησή τους είναι αδύνατη. Αν ψάξουμε εις βάθος θα δούμε ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα μπορούν να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη εισάγονται κυρίως δύο γενετικά τροποποιημένες τροφές: το καλαμπόκι και η σόγια. Αυτές οι δύο όμως αποτελούν τα κύρια συστατικά των περισσότερων τροφίμων και το «κλειδί» βρίσκεται στον τρόπο που πωλούνται. Κανένας, προφανώς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει καλαμπόκι ή σόγια σ’ αυτή τη μορφή, την αρχική, καθώς δεν τα καταναλώνει άμεσα∙ αλλά ακόμη κι αν συνέβαινε αυτό, θα γνωρίζαμε ποια από αυτά ήταν μεταλλαγμένα και θα τα αποφεύγαμε. Έτσι, οι τροφές αυτές πωλούνται σε εργοστάσια και εταιρίες παραγωγής που τις χρησιμοποιούν ως πρώτο συστατικό των εμπορευμάτων τους. Επομένως, γενετικά τροποποιημένες τροφές φτάνουν στο πιάτο μας κάθε μέρα, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι.

Το χειρότερο βέβαια είναι πως έτσι οι παρενέργειες των γονιδίων εισβάλλουν και μέσα από εμάς αλλά περνούν και στο περιβάλλουν μολύνοντας πχ το έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να καταστήσουμε σίγουρες και τις συμβατικές ή τις βιολογικές καλλιέργειες.

Αυτό που θα μπορούσε να γίνει τροχοπέδη για να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση, είναι οι επιστήμονες να διακατέχονται από ανθρωπιά, η επιστήμη δηλαδή να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα∙ όχι η οποιαδήποτε ενέργεια ή το οποιοδήποτε επιστημονικό επίτευγμα κάποιου ειδικού να αποσκοπεί μόνο σε περισσότερα κέρδη για τον ίδιο. Οι επιστήμονες πρέπει να υιοθετήσουν στόχους και σ’ αυτούς να συμπεριλαμβάνεται ο άνθρωπος και η εξασφάλιση του γένους του.

Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να δουν πίσω από την αίσθηση υπεροχής που τους επιβάλλουν οι υπερβολικές φιλοδοξίες, αλλά και αν εμείς οι υπόλοιποι κινητοποιηθούμε για να ψάξουμε και να κατορθώσουμε να μάθουμε τελικά, την αλήθεια γι’ αυτά που βιάζουν καθημερινά τον τρόπο ζωής μας, τότε σίγουρα θα ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο και φυσικά η ποιότητα της ζωής μας θα είναι πολύ καλύτερη.

Προσπαθώντας όλοι μαζί θα κατορθώσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα και να ζήσουμε σε ένα κόσμο χωρίς αδικίες και λαθεμένες αξίες. Φτάνει μόνο να θέλουμε να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας. Όπως έλεγε κι ο Καζαντζάκης, έχουμε τα πινέλα, έχουμε και τα χρώματα, μπορούμε να ζωγραφίσουμε ένα δικό μας Παράδεισο και να ζήσουμε μέσα.Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΠΡΩΤΙΑ!!!

Κυριακή, 18 Ιανουάριος 2009

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΚΛΗΡΗ, ΔΥΣΚΟΛΗ, ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ…ΤΗΝ RED FLAG!

ΤΟ 2008 ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Π.Α.) ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ RED FLAG, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ[USAF].

H AEΡΟΠΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ, ΤΗΝ 343 ΜΟΙΡΑ, ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ..ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΑΚΡΩΣ ΟΔΥΝΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ: Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΕΛΗΞΕ ΜΕ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 11 – 0 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ F15, F16 ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ F15 ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΙΚΑΝΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ USAF ΤΗΣ 64ΗΣ ΜΟΙΡΑΣ AGGRESSORS .

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ [ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΑΝ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ] ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 13 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΑΝ ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ USAF: 6 ΚΑΤΑΡΡΙΨΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΛΙΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΝ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ…3,2 ΠΡΟΣ 1 !!!!!!.

H συνέχεια εδώ!

Σε δημοπρασία γραμ/σημο του Δαλάι Λάμα

Ντίσελντορφ, Γερμανία - 11/6/2008

Ένα σπάνιο γραμματόσημο του θρησκευτικού ηγέτη των Θιβετιανών, Δαλάι Λάμα παρουσιάστηκε από τον οίκο δημοπρασιών 'Felzmann' στο Ντίσελντορφ. 
Το Ταχυδρομείο της Αυστρίας είχε προγραμματίσει να κυκλοφορήσει το γραμματόσημο το 2005 για τον εορτασμό των 70ων γενεθλίων του Δαλάι Λάμα αλλά μετά από πιέσεις που δέχτηκε από την Κινεζική κυβέρνηση, το γραμματόσημο δεν κυκλοφόρησε ποτέ.
Συνολικά, τυπώθηκαν 30 μόνο γραμματόσημα, ενώ η τιμή εκκίνησης για την πώλησή τους ορίστηκε στα 4.000 ευρώ.

Πηγή : Pathfinder news

Άνθρωποι ...χρόνος ...και αριθμοί!

• Μαύρο δάκρυ
Οι άνθρωποι ξοδεύουν 50 ημέρες από τη ζωή τους κλαίγοντας.

• Αφόδευση
Οι άνθρωποι ξοδεύουν 53 ημέρες από τη ζωή τους για την αφόδευση.

• Πιπί
Οι άνθρωπο ξοδεύουν 106 ημέρες από τη ζωή τους, κάνοντας πιπί.

• Χτένισμα

Οι άνθρωποι ξοδεύουν 108 ημέρες από τη ζωή τους, χτενίζοντας τα μαλλιά τους.


• Αποτρίχωση
Οι γυναίκες ξοδεύουν 72 ημέρες από τη ζωή τους, κάνοντας αποτρίχωση.

• Ξύρισμα
Οι άνδρες ξοδεύουν 140 ημέρες από τη ζωή τους στο ξύρισμα.

• Γιορτή
Οι άνθρωποι ξοδεύουν 1 χρόνο και 10 ημέρες από τη ζωή τους γιορτάζοντας.

• Σχολείο
Οι άνθρωποι ξοδεύουν 1 χρόνο και 40 ημέρες από τη ζωή τους, πηγαίνοντας στο σχολείο.

• Αρρώστια
Οι άνθρωπο ξοδεύουν 1 χρόνο και 55 ημέρες από τη ζωή τους, επειδή είναι άρρωστοι.

• Τρέξιμο
Οι άνθρωποι ξοδεύουν 1 χρόνο και 75 ημέρες από τη ζωή τους τρέχοντας.

• Τηλεόραση
Οι άνθρωποι ξοδεύουν 5 χρόνια και 303 ημέρες από τη ζωή τους, καθισμένοι μπροστά στην τηλεόραση.

• Μιλώντας και ακούγοντας
Οι άνθρωποι ξοδεύουν 2 χρόνια από τη ζωή μιλώντας και ακούγοντας.

• Μετακινήσεις στην πόλη
Οι άνθρωποι ξοδεύουν 3 χρόνια από τη ζωή τους στις μετακινήσεις μέσα στη πόλη.

• Όρθιοι

η συνέχεια....εδώ!


πηγή : http://www.asxetos.gr/

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟΝ ΥΦΑΣΙ ΠΟΤΑΜΟ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ

Μόλις επληροφορήθη αυτά ο Αλέξανδρος, προτού αυξηθή ακόμη περισσότερον η ταραχή και η αθυμία του στρατού, συγκαλέσας τους αρχηγούς των σωμάτων είπε τα εξής:

"Επειδή σας βλέπω, ω Μακεδόνες και σύμμαχοι, ότι δεν θέλετε να με ακολουθήσετε εις τους κινδύνους με την ιδίαν προθυμίαν πλέον, δι’ αυτό σας συνεκάλεσα όλους ομού με τον σκοπόν ή, αφού σας πείσω, να σας οδηγήσω πρός τα εμπρός, ή, αφού πεισθώ να σας φέρω πρός τα οπίσω. Εάν μεν λοιπόν είναι αξιοκατάκριτοι οι μέχρι τούδε διεξαχθέντες αγώνες και εγώ ο οποίος σας ωδηγούσα, τότε δεν έχω πλέον να είπω τίποτε. Αφού όμως τώρα εξ αιτίας τούτων των αγώνων η Ιωνία κατέχεται από ημάς και ο Ελλήσποντος και αι δύο Φρυγίαι και η Καππαδοκία και η Παφλαγονία και η Λυδία και η Καρία και η Λυκία και η Παμφυλία δέ και η Φοινίκη και η Αίγυπτος μαζί με την Eλληνικήν Λιβύην και μερικά μέρη της Αραβίας και η κοίλη Συρία και η Μεσοποταμία, και η Βαβυλών ακόμη υπόκειται εις την εξουσίαν μας και το έθνος των Σουσίων και η Περσία και η Μηδία και όσους οι Πέρσαι και οι Μήδοι εξουσίαζαν αλλά και όσους δεν εξουσίαζαν, αι επάνω από τας Κασπίας Πύλας χώραι και αι πέρα του Καυκάσου, ο Τάναϊς, τα πέραν ακόμη από τον Τάναϊν, η Βακτριανή, η Υρκανία και η Υρκανία θάλασσα, και αφού εξεδιώξαμεν τους Σκύθας έως την έρημον, ύστερον δέ από όλα αυτά μάλιστα και ο Ινδός ποταμός ρέει διά μέσου της ιδικής μας χώρας, ο Υδάσπης διά μέσου της ιδικής μας, όπως και ο Ακεσίνης και ο Υδραώτης..."

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΔΩ

busy bee: Οι "Ρομπεν των φτωχών" τώρα και στο Ηράκλειο!!!

busy bee: Οι "Ρομπεν των φτωχών" τώρα και στο Ηράκλειο!!!

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ "ΝΙΚΗΤΕΣ" ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ.....ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΤΟΥΣΤην ησυχια τους εχουν χασει οι Ισραηλινοι μετα την δηλωση της Χαμας οτι ο πολεμος δεν εχει τελειωσει για αυτους.Ακομα και για μπανιο στην παραλια πανε με.....

.....ΟΠΛΑ.


ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "New York Times" ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "Jewish Salonika"

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=travel&res=9802E6DA1339F93AA3575AC0A9679C8B63Η ΙΔΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΩ:The Last Days of ..."Jewish Salonica"/"Εβραϊκή Θεσσαλονίκη" [!!!]:
http://www.commentarymagazine.com/viewarticle.cfm/the-last-days-of-jewish-salonica-br-em-what-happened-to-a-450-year-old-civilization-em--1062


http://diasvsmetatron.blogspot.com/2009/01/new-york-times-jewish-salonika.html

busy bee: Νέα προσπάθεια ΥΠΕΧΩΔΕ να περάσει το Χωροταξικό του Τουρισμού!!

busy bee: Νέα προσπάθεια ΥΠΕΧΩΔΕ να περάσει το Χωροταξικό του Τουρισμού!!

Ο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο φίλος Naxion, σχολίασε στο βίντεο που αφορούσε τις πτήσεις των πολιτικών αεροπλάνων στον πλανήτη:
«Βασικά θα ήθελα να δω μία "κανονική μέρα" των πτήσεων - υπερπτήσεων - αναχαιτήσεων και κυνηγητών πάνω από το Αιγαίο... ;)»
Μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμο ακριβώς το ίδιο βίντεο, αλλά υπάρχει άλλο σχετικό…


H τέχνη των πολεμιστών!


.
Α υτογνωσία και Γνώση!
SUN ZU
.
H τέχνη του πόλεμου.
Εάν δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, ούτε τον εχθρό,
θα νικηθείς σε κάθε μάχη.
Εάν γνωρίζεις τον εαυτό σου αλλά, όχι τον εχθρό,
για κάθε νίκη που θα κερδίζεις, θα έχεις και μια ήττα.
Εάν γνωρίζεις τον εχθρό και τον εαυτό σου,
δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.
Θα είσαι πάντα ο νικητής!
.
Πως μαθαίνει κανείς για τον Εαυτό του και τον Εχθρό?
.

Γιολβας: τον τόπο τον κυβερνούν προδότες

προσέξτε την προσπάθεια αποπροσανατολισμού τις συζήτησις από Φουράκη και Παλμο
http://ellhnkaichaos।blogspot.com/2009/01/blog-post_27.html

Παρακολουθούμε σε συμπύκνώση 2 περίπου λεπτών, την 24ωρη πτήση όλων των μεγάλων αεροσκαφών (Τα κίτρινα στίγματα )στον πλανήτη μας.


Από το διάστημα μοιάζουν με τη δραστηριότητα μιας κυψέλης μελισσών.
Σημειώστε ότι οι κατευθυνόμενες στα ανατολικά πτήσεις από τη Βόρεια Αμερική προς την Ευρώπη είναι τη νύχτα, και οι κατευθυνόμενες στα δυτικά πτήσεις, από την Ευρώπη είναι στο φως της ημέρας.
Θα μπορούσαμε να πούμε οτι είναι καλοκαίρι στο Βόρειο ημισφαίριο, από την αντανάκλαση του ήλιου στον πλανήτη.Θα μπορούσαμε επίσης να δούμε ότι δεν έδυσε αρκετά στον ακραίο Βορρά και δεν ανέτειλε αρκετά στον ακραίο Νότο.
Διδασκόμαστε για τη γήινη κλίση, και πώς προκαλεί το καλοκαίρι και το χειμώνα, και πρέπει να φανταστούμε τι ακριβώς γίνεται στη συνέχεια.
Με αυτήν την 24ωρη παρατήρηση του ταξιδιού των αεροσκαφών, μπορούμε επίσης να δούμε το φώς της ημέρας να κινείται πάνω απ' τη γήινη επιφάνεια.
Μέγας Αλέξανδρος και Διονυσο-Σιβαϊκός Πολιτισμός

Ξεκινάει σήμερα στο Videoblog του Πεντάεδρον η παρουσίαση της ιστορικής για μένα ραδιοφωνικής εκπομπής του Σκάϊ,

"Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ"

Η εκπομπή αυτή στα μέσα της δεκαετίας του '90 ήταν μια από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, σοβαρές προσπάθειες μέσα από τα ΜΜΕ με στόχο την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού και της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας, την επιμόρφωση των νεο-Ελλήνων για την πολιτισμική κληρονομιά τους, την παρουσίαση στοιχείων, πληροφοριών και γνώσεων άγνωστων μέχρι τότε στο ευρύτερο κοινό, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για το παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης και ο καλός μου Φίλος φυσικός, ιστορικός και ερευνητής Γιώργος Τσαγκρινός ηγούντο αυτής της προσπάθειας.

Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα αλλά σας αφήνω να ακούσετε την "εκπομπή" από το παρελθόν για το παρελθόν, το παρών και το μέλλον όπως την ακούγαμε κι εμείς με το αυτί κολλημένο στο ράδιο.

Αρχικά, ξεκινάμε με τις εκπομπές αφιερωμένες στον Μέγα Αλέξανδρο και την Διονυσο-Σιβαϊκό Πολιτισμό

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΩΛΚΟ.....
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html
.....διαβαστε μονοι σας....
αφαιρεστε τα περιτα.....
δειτε την ουσια........
και καταλαβετε οτι μας την εχουνε απο παντου
...........στημενη.....

.....τον νου σας !!!!
μεταφερω το κειμενο......
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΓΟΡΙΤΣΗΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΑΝ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΛΚΟΥ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΩΛΚΟΥ, ΑΝΕΣΚΑΨΑΝ ΤΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΙΩΛΚΟΥ, ΕΦΡΑΞΑΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΩΛΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΛΙΟ ΜΕΣΩ ΛΟΦΟΥ “ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ”, ΑΝΕΣΚΑΨΑΝ-ΕΣΥΛΙΣΑΝ-ΚΑΙ ΕΛΗΣΤΕΥΣΑΝ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΙΩΛΚΟΥ, ΕΦΡΑΞΑΝ ΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΛΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΦΡΑΞΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ, ΩΝΟΜΑΣΑΝ “ΤΡΥΠΕΣ” Ή “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΡΥΠΑ” Ή “ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ” Ή...ΑΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΕΜΝΟΙ. ΤΗΝ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΕΒΡΑΪΚΕΣ, ΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΕΒΡΑΪΚΕΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΕΒΡΑΪΚΕΣ “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ” ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΕΣΚΑΨΑΝ ΜΕΘΟΔΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ Ο,ΤΙ ΕΙΧΕ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ,............
...........


Άποψη αρχαιολογικού χώρου
Ο αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Γόριτσα παρουσιάζει ένα καλά διατηρημένο μικρό πόλισμα της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου. Η αρχαία πόλη ήταν κτισμένη στη νοτιοανατολική κλιτύ του λόφου και καταλαμβάνει έκταση 400 στρεμμάτων. Σχεδιασμένη σε ένα συμπαγή ιστό, ήταν οργανωμένη σε 4 τύπους οικοδομικών τετραγώνων με σύστημα κάθετων και οριζοντίων δρόμων που απείχαν μεταξύ τους περίπου 32 μ. και 45 μ. Στην πόλη υπολογίζεται ότι θα υπήρχαν 400 - 500 σπίτια και σε αυτά κατοικούσαν 3000 - 3500 άνθρωποι. Τα σπίτια ήταν ευρύχωρα και στεγάζονταν με κεραμίδια. Ανάμεσά τους ανοίγονταν πλατείες για τις δημόσιες εκδηλώσεις της πόλης και των κατοίκων της. Στην πόλη υπήρχε κεντρικό σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης. Δεξαμενές φυαλόσχημες, επιχρισμένες με ειδικό κονίαμα, είναι ορατές στο χώρο της ακρόπολης, ενώ έχουν εντοπιστεί αυλάκια λαξευμένα στο βράχο του λόφου που διέρχονται από τα οικοδομικά τετράγωνα, συλλέγοντας νερά και απόβλητα. Η οχύρωση της πόλης ήταν ιδιαίτερα προσεγμένη και κατασκευάστηκε σε μία φάση με εννιαίο σχέδιο. Τα τείχη της έχουν συνολικό μήκος 2800 μ. και είναι κατασκευασμένα κατά το ψευδοϊσόδομο σύστημα. Ο αμυντικός ρόλος τους ενισχυόταν από 33 πύργους. Ιδιαίτερης οχυρωματικής σπουδαιότητας ήταν η κατασκευή του «Προμαχώνα 14?, ενός αμυντικού πύργου πολύ ισχυρού και ογκώδους, στο πιο ευάλωτο σημείο της οχύρωσης της πόλης, στο βόρειο άκρο της, όπου ο λόφος της Γορίτσας ενώνεται με τις παρυφές του Πηλίου. Ο Προμαχώνας 14 είναι ορατός και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Σήμερα υπόκειται σε μηχανικό καθαρισμό από την κρούστα ρύπανσης που εκλύει η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ και έχει καλύψει τους δόμους του. Τρεις κύριες πύλες εξυπηρετούσαν την είσοδο και την έξοδο των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Σήμερα είναι επισκέψιμες η δυτική και η βόρεια πύλη. Έξω από τα τείχη της πόλης, στα ανατολικά και δυτικά, κατά το παρελθόν είχαν εντοπιστεί τμήματα των νεκροταφείων της, ενώ προς τα νοτιοανατολικά, στις παρυφές του λόφου εντοπίστηκε σπήλαιο λατρείας του Δία Μειλιχίου. Για την κατασκευή των δόμων του οχυρωματικού έργου της πόλης, οι αρχαίοι κτίστες είχαν 30 σημεία εξόρυξης του ασβεστολιθικού οικοδομικού υλικού, τα οποία είναι ακόμα ορατά δίπλα στην πορεία των τειχών.
Συντάκτης
Ζ. Μαλακασιώτη, Αρχαιολόγος

Ο λόφος της Γορίτσας βρίσκεται στο βάθος του μυχού του Παγασητικού κόλπου, ανατολικά του Βόλου, και έχει πλήρη έλεγχο της θάλασσας που απλώνεται μπροστά του. Αφορμή αυτού του σημαντικού γεωγραφικού χαρακτηριστικού, ήταν να κτιστεί πάνω στο λόφο αυτόν μια ισχυρή πόλη, πιθανόν από τον Φίλιππο τον Β΄, όταν οχύρωνε στρατηγικές θέσεις στη Μαγνησία. Το όνομα της πόλης μένει ακόμη και σήμερα άγνωστο, αν και κατά καιρούς διάφοροι μελετητές προσπάθησαν να την ταυτίσουν με την Ιωλκό, τη Νήλεια, το Ορμίνιο, τη Δημητριάδα. Τα τείχη της πόλης κτίστηκαν πιθανότατα από τον Κάσσανδρο στα χρόνια ανάμεσα στο 316 και 298 π.Χ. Ο παλμός της ζωής στην πόλη αυτή σταμάτησε σύντομα και οι κάτοικοί της συνοικίστηκαν περί το 294 π.Χ. στην πόλη της αρχαίας Δημητριάδας, σε ένα λόφο στην απέναντι ακτή του Παγασητικού κόλπου. Έτσι η πόλη της Γορίτσας εγκαταλείφτηκε σιγά - σιγά ως το 250 π.Χ. και έκτοτε δεν ξανακατοικήθηκε. Ο λόφος της Γορίτσας είναι σήμερα προσφιλής στους κατοίκους του Βόλου για τους χώρους περιπάτου, αναψυχής και προσκύνησης της εκκλησίας της Ζωοδόχου πηγής. Στα νοτιοανατολικά του λόφου, το 19ο αι. ανοίχτηκαν λατομεία, που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες οικοδόμησης της σύγχρονης πόλης του Βόλου. Τα λατομεία αυτά μαζί με τα λατομεία της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, που εκτείνονται έξω ακριβώς από τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο της Γορίτσας, πληγώνουν το περιβάλλον και καταβάλλεται προσπάθεια αποκατάστασής και προστασίας του περιβάλλοντος χώρου.
Συντάκτης
Ζ. Μαλακασιώτη, Αρχαιολόγος


Χρονολόγηση


τέλος 4ου - μέσα 3ου αι. π.Χ.
και επειδη ειμαστε ..τοσο ασημαντοι μεσα στο συμπαν....
ας μην χασουμε οτι συμαντικο αφησαν πισω τους οι προγονοι μας
....το δρομο ...για τα αστρα......!!!!
παιξε το βιντεο.....και .....

Ο Γιώργος Φακίτσας κάνει τις αναλύσεις του για τα τρέχοντα πολιτικά θέματα της χώρας μας στο...

Επισκεφτείτε το.!

Οι φίλοι μας. Επισκεφτείτε τους.!!

lavalife contatore visite website counter
Besucherzahler russian girls
website counter

  © Blogger template 'Morning Drink' by Ourblogtemplates.com 2008

  © Modified by Pentaedron 2009

Back to TOP