Report dead links to pentaedron@gmail.com
Twingly BlogRank
I heart FeedBurner

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Η αμετροέπεια του πρώην Νομάρχη Αιτωλ/νίας (που πήρε προαγωγή!) σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις καταχθόνιες πράξεις του.


ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ, ΠΩΣ:

EIMAΣTE ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΚΑΙ “ΚΟΒΟΥΜΕ” ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ:

Ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΑΠ’ ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΝΕ ΟΛΟΙ, ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΚΙ ΑΒΟΛΕΥΤΟΙ ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΕΣ …

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟ  ΣΗΜΕΡΑ Θ’ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΨΑΧΝΟΥΜΕ  ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΑΜΟΓΙΕΣ , ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΙ ΑΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ  ΨΕΥΤΟΗΓΕΤΙΣΚΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ  ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.

” Γιός μυαλωμένος κάνει ευτυχισμένο τον πατέρα του, ενώ ο άμυαλος είναι η στενοχώρια της μάνας του ” – Σολομών

Οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες που φτάνουν στο ιστολόγιό μας απο εργαζόμενους και μη στην πρώην Νομαρχία Αιτωλ/νίας, λένε πως ο …….  απερχόμενος Νομάρχης φεύγοντας, άφησε πίσω του συντρίμια …. Γραφεία άδεια χωρίς προσωπικό και μια χαώδη διοικητική κατάσταση… Πως τακτοποίησε τους κολλητούς σε θεσεις που επιθυμούσαν εντός – εκτός και επι τα αυτά και  για να  αποκατασταθεί η στοιχειώδης ομαλοποίηση στην συγκεκριμένη διοικητική μονάδα ποιός ξέρει πόσος καιρός θα περάσει …

Θα παρακάμψουμε όμως κάποιες επι μέρους ατομικές καταγγελίες κατα του κ. Σιώκου και θα σταθούμς σ’ αυτήν του “μετωπου ελευθερων πολιτων”:

“Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» κατά πως την αντιλαμβάνεται ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας κ. Σώκος.

Είναι γνωστό από τις βαρύγδου­πες εξαγγελίες των Κυβερνη­τών και τον ορυμαγδό των δηλώσεών τους ότι ο νέος Νόμος περί αιρετού περιφερειάρχη και αναδιάρ­θρωσης των Νομαρχιών ή «Καλλικράτης» όπως είναι ευρύτερα γνωστός, είναι η ναυαρχίδα της μεταρρύθμισης και της ριζοσπαστικής αλλαγής στην Δημόσια Διοίκηση όπως επαγγέλλεται η Κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί ινστρούχτουρες.

Ο νόμος περί «Καλλικράτη» δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους του Νο­μάρχη να αιτούνται εθελοντικές, μετα­τάξεις σε Δήμους στους οποίους σύμφωνα με το Νόμο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες των υπό κατάργηση Νο­μαρχιών όπως υφίσταντο μέχρι τώρα. Όμως οι Δημόσιοι υπάλληλοι όπως είναι εμφανές δεν έχουν εμπι­στοσύνη ούτε στις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος Ραγκούση, ούτε στην αξιοπιστία των Νομαρχιακών και Δημοτικών αρχόντων, αφού οι εθελού­σιες μετατάξεις στο Νομό μας είναι ελάχιστες, πλην μίας μόνο περίπτω­σης. Τις μαζικές μετατάξεις από τις Υπηρεσίες της Νομαρχίας Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι στον νέο – διευρυμένο μετά τον Καλλικράτη – Δήμο Αγρινίου. Τι όμως συμβαίνει ακριβώς και πώς εξη­γείται όμως το φαινόμενο αυτό;

Εν προκειμένω, μια πλειάδα υπαλ­λήλων της Νομαρχίας στα κεντρικά του Μεσολογγίου, οι οποίοι έλκουν την κα­ταγωγή τους και διαμένουν στην πε­ριοχή Αγρινίου και όπως είναι φυσικό να θέλουν να απαλλαγούν από το κα­θημερινό κόστος μετάβασης από το Αγρίνιο στο Μεσολόγγι και τανάπαλιν, αντελήφθησαν ότι ο «Καλλικράτης» απο­τελούσε μία θαυμάσια ευκαιρία να πα­λινδρομήσουν στον τόπο διαμονής τους έστω και διαμέσω του Δήμου Αγρινίου. Όμως ο Νόμος δεν τους ευνοεί, αφού υπάρχουν περιορισμοί και προϋποθέσεις που δεν καλύπτονται.

Αυτό όμως δεν είχε καμία σημασία, αφού η πολυπραγμοσύνη του κ. Σώκου ξεπέρασε τις προϋποθέσεις που απαι­τεί ο Νόμος διαβρώνοντάς τον. Άλλωστε “ημέτερός” μας είναι ο Υπουργός, “δική” μας και η κυβέρνηση, άρα ό,τι θέλουμε κάνουμε κατά πως φρονεί ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας κ. Σώκος.

Έλα όμως που καμιά φορά τα πράγ­ματα περιπλέκονται και δεν εξελίσσο­νται κατά το δοκούν των κυβερνητών. Ειδικότερα, πλειάδα υπαλλήλων της εν λόγω κατηγορίας που προαναφέρ­θηκε, υπέβαλλαν αίτημα μετάταξής τους στο Δήμο Αγρινίου με φροντίδα και προσωπική μέριμνα του Νομάρχη κ. Σώκου, όχι βέβαια για να καλύψουν ανάγκες που προέκυψαν από εκχωρηθείσες αρμοδιότητες στους διευρυμέ­νους Δήμους, αλλά για να λύσουν το δικό τους πρόβλημα μετάθεσης στο Αγρίνιο, αφού δεν κάλυπταν τις κατά Νόμο προϋποθέσεις ώστε να μεταταγούν, πράγμα που απεδείχθη περί­τρανα όταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς επέστρεφε τους φακέλους των αιτούντων για μετάταξη Υπαλλήλων στη Νομαρχία Αιτωλ/νίας στις 28 του περασμένου Ιουλίου, με την επισήμανση ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόμου Ραγκούση. Αίφνης όμως μετά μία εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 4 Αυγούστου 2010, ο Περιφερειακός Γραμματέας έκανε δεκτές δεκαέξι αιτήσεις μετάταξης, που δεν ήταν άλλες από αυτές που στις 28 Ιουλίου 2010 είχε απορρίψει ως μη σύνομμες.

Προκύπτουν λοιπόν τα εξής αδήριτα ερωτήματα: πως βεβαιώνει ο κ. Σώκος στις 17 Ιουλίου 2010 ότι οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν τα κατά Νόμο προσό­ντα; Γιατί ο Περιφερειακός Γραμμα­τέας απέρριψε την βεβαίωση του κ. Σώκου ότι οι εν λόγω υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις; Τι μεσολάβησε στο διάστημα από 27 Ιουλίου έως 4 Αυ­γούστου και απεδέχθη ο Περιφερειακός Γραμματέας τις ψευδείς βεβαιώσεις του κ. Σώκου;

Οι ανωτέρω σκοτεινές δολιχοδρομίες που αφορούν το ζήτημα των παράνομων μετατάξεων των εν λόγω υπαλλήλων της Δημόσιας διοίκησης, καταδεικνύουν περίτρανα την έλλειψη σεβασμού που τρέφουν Νομάρχης και Περιφερειακός Γραμματέας στους Νό­μους της Πολιτείας και την ανυπαρξία
αξιοπιστίας στις ενέργειές τους, καθώς και τον ωμό εμπαιγμό τους προς τους
πολίτες στους οποίους συμπεριφέρονται ως αγέλη καθώς απαιτούν να μας
κυβερνήσουν διαπράττοντας κάθε είδους αθλιότητες προς χάριν μικροκομματικών εξυπηρετήσεων ρουσφετολογικού χαρακτήρα. Τρομάρα τους!!! Και μιας και ο κ. Σώκος δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι
δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός και άρα τώρα που δεν επελέχθη από το
ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος περιφερειάρχης δεν έχει λόγο να πολιτευθεί, θα
επιλέξει την τιμητική συνταξιοδότηση τηρώντας το λόγο του ή θα δεχθεί το χρυσό χάπι της θέσης του αντιπεριφερειάρχη ως άλλος επαγγελματίας καρεκλοκένταυρος; Πάντως ό,τι και εάν επιλέξει ένα είναι σίγουρο. Επί θητείας του μετέτρεψε τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Νομαρχίας στο Αγρίνιο σε πραγματική Νομαρχία αποψιλώνοντας τις Κεντρικές υπηρεσίες στο Μεσολόγγι από προσωπικό, μετατρέποντας το Μεσολόγγι σε οιονεί πρωτεύουσα του Νομού. Και ο λαός της Ιερής Πόλης δεν το ξεχνά αυτό.”

ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

3 σχόλια:

Ανώνυμος 22 Ιανουαρίου 2011 - 11:56 π.μ.  

75 υπάλληλοι της Νομαρχίας Αιτωλ/νίας κατέφθασαν στο Αγρίνιο με κόλπο που μόνο ο κ.Σώκος εμπνεύσθηκε.Τους χορήγησε απόφαση ότι, δήθεν κάνουν παράλληλα καθήκοντα στις μεταφερόμενες αυτοδίκαια υπηρεσίες στους Δήμους π.χ. ΚΕΠ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ κ.λ.π. κι έτσι ερήμωσε η νομαρχία Αιτωλ/νίας.Το ίδιο κόλπο εφάρμοσε ο εντεταλμένος αντινομάρχης του,κ. κ. Γαλαζούλας Αντωνάκης διώχνοντας τους υπόλοιπους φρεσκοδιορισμένους για την Ναύπακτο. Συντελέσθηκε διοικητικό πραξικόπημα ,νέκρωσε το διοικητήριο ,η Δ/νση Οικονομικού αλώθηκε ,το ίδιο και
οι υπόλοιπες Δ/νσεις. Μαστόρια οι άνθρωποι παιδιά στη διάλυση του κρατικού μηχανισμού , όπως μοιράζαν τον προυπολογισμό [ οδοιπορικά,υπερωρίες,εκλογικό επίδομα ]στα μέτρα τους πάντα στους κολλητούς γλύφτες υπαλλήλους και μόνο σάυτούς φρόντισαν να προωθήσουν στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως γενικούς διευθυντάς τον κ.ΚΌΛΛΑΡΗ Κ. τέως διευθυντή Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ για να τον ευχαριστήσουν για τις ευεργεσίες του…..μολονότι δεξιός και την γυναίκα ετέρου αντινομάρχη που παραδούλευε τόσα χρόνια επίσης σε θεση Γενικής…Αφησε το
κουτσομπολιό στη νομαρχία και την συλλογή ψήφων για τον σύζυγο και πέρασε απέναντι εις ΑΧΑΙΑΝ για παχυλό μισθό και προικοδότηση μορίων για την επαρχόμενη αξιολόγηση από τα ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ που θα συσταθούν???????

Θα βγουν κι αλλα στο φως …

Ανώνυμος 22 Ιανουαρίου 2011 - 11:56 π.μ.  

Συντρόφια μάθαμε ότι, οι ήδη υπεράριθμοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις υπηρεσίες της νομαρχίας στο ΑΓΡΊΝΙΟ σήκωσαν αντάρτικο ,γνωρίζοντας τις παράνομες μετατάξεις του Σώκου σκέφτονται να προσφύγουν με καταγγελλίες στον επιθεωρητή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ???? Θα το τολμήσουν κ. Μπαιρακτάρη ,πρόεδρε του συλλόγου υπαλλήλων Αιτωλ/νίας, που δεν είχες αντιληφθεί τίποτα από τα τεκτενόμενα η φοβάσαι μήπως στο Μεταφορών Αγρινίου που είσαι δεν θα έχεις μεγάλη καρέκλα πια???? Μέχρι 31 Δεκεμβρίου υπεγράφοντο σωρηδόν μετατάξεις
,μετακινήσεις λες και μοιράζατε στο χωράφι σας την εργατιά με τα καθήκοντά τους. Λεηλατήσατε το ιστορικό Διοικητήριο του Μεσολογγίου ,που θέλετε δεν θέλετε υπήρξε η πρωτεύουσα του νομού μας.Σας τάισε κύριοι ,σας έκανε εξοχικά …..αυτή η νομαρχία ,πώς την βιάσατε και την εγκαταλείψατε ασθενή??? Σκεφτήκατε τι προβλήματα δημιουργήθηκαν από την έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες , οι πολίτες δεν επιλύουν τα θέματά τους και φεύγουν δυσαρεστημένοι καθημερινά ,όχι βέβαια. Τώρα δεν σας νοιάζει ρουφήξατε το νερό – καταστρέψατε την
πηγή από εκδίκηση και ο λ α ό ς ε δεν βαριέσαι? Απόγονοι των κοτσαμπάσηδων ,πολιτικοί της ιδιοτέλειας ,της φθήνειας με ψέμματα και πομπώδεις αλλαλαγμούς κάθε πρωτοχρονιά , ας ξεχαστείτε μια για πάντα.

Ανώνυμος 22 Ιανουαρίου 2011 - 11:57 π.μ.  

Φίλοι μου ακούστηκε ότι ο Περιφερειάρχης κ.Κατσιφάρας έχει γνώση όλων αυτών και σκέφτεται να ανακαλέσει όλες τις μετατάξεις που παρανόμως και παρατύπως διετελέσθηκαν στην νομαρχία Α ιτωλ/νίας . Είθε να το κάνει αν δεν υπολογίζει το κοινωνικό κόστος που τυχόν επικαλεσθεί. Η Σώκειος πολιτική θα τον ακολουθεί και στην νέα του υπερθέση στη Μακεδονία που κέρδισε με το αγριλίκι στο κόμμα και τον ψευτοτσαμπουκά του τσοπάνου.

Ο Γιώργος Φακίτσας κάνει τις αναλύσεις του για τα τρέχοντα πολιτικά θέματα της χώρας μας στο...

Επισκεφτείτε το.!

Οι φίλοι μας. Επισκεφτείτε τους.!!

lavalife contatore visite website counter
Besucherzahler russian girls
website counter

  © Blogger template 'Morning Drink' by Ourblogtemplates.com 2008

  © Modified by Pentaedron 2009

Back to TOP