Report dead links to pentaedron@gmail.com
Twingly BlogRank
I heart FeedBurner

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Η αξία της στιγμής μέρος γ΄

Αγαπητοί φίλοι.
Είδαμε μέχρι τώρα ότι η ελεύθερη βούληση δεν είναι τόσο ελεύθερη μια και περιορίζεται από υπαρκτούς παράγοντες, φυσικούς ή τεχνητούς και ακόμη ότι γεννιόμαστε μ' έναν σκοπό αυτόν της ισορροποιάς. Όλα αυτά έχουν απόλυτη σχέση με τον χρόνο μια και αφορούν την σχηματική του απόδοση και την απόδειξή της.
Είδαμε λοιπόν ότι μπορούμε με αναφορές και εμβαθύνσεις στο σήμερα του καθενός μας να καθορίσουμε το ότι ο χρόνος παριστάνεται σχηματικά από πυκνώματα και αραιώματα σε ανισα διαστήματα όπως περίπου ήταν τα χερούλια από τις χόρτινες σκούπες που δένονταν κατά διαστήματα με σύρμα για να σταθεροποιηθούν. Αυτό το σχήμα αποδεικνύεται και από τα ακόλουθα. Τα σημεία όπου θα "πρέπει" να συνατηθούμε με τον άξονα είναι λογικό να είναι πιο φορτισμένα σε σχέση με αυτά που αποκλίνουμε. Αν μάλιστα θυμηθούμε ότι ο άξονας αυτός δεν είναι ευθύγραμος αλλά έχει την μορφή ελατηρίου τότε ανάλογα με την γωνία που βλέπουμε ένα προηγούμενο γεγονός η επιρροή της συσωρευμένης εκεί ενέργειας θα είναι αντίστοιχη. Έτσι γωνίες 90 μοιρών και 180 μοιρών να είναι πιο "σκληρές" από γωνίες 60 ή 120 μοιρών που και στην μηχανική δίνουν μεγαλύτερη ενέργεια και σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Δηλαδή οι πρώτες "σταματάνε" την περιστροφή ενώ οι δεύτερες όχι. Έτσι αντίστοιχα η συμπυκνωμένη ενέργεια θα δημιουργήσει περιοχές φωτεινές και με συνεχή ροή και περιοχές σκοτεινές είτε προσωρινά είτε μόνιμα.
Αυτές οι φωτεινές περιοχές είναι οι θετικές πλευρές των αποφάσεών μας και οι σκοτεινές οι αρνητικές. Την περίοδο που σε μια χρονική περιστροφή πλησιάζουμε προς μια σκοτεινή περιοχή δημιουργούνται ανασφάλειες και άγχη αλλά και οι προϋποθέσεις να συνεχίσουμε να επιρρεαζόμαστε για περισσότερο καιρό ακόμη από τις καταστάσεις αυτές μεγαλώνοντας την απόκλισή μας. Έτσι αντί ο χρόνος να γίνει ο γιατρός μια και να μας απομακρύνει από το σημείο αυτό στην πραγματικότητα θα του επιβάλουμε να το επαναλάβει ή να το επαναλαμβάνει συνεχώς.
Στα δημόσια πράγματα τις μαύρες αυτές περιόδους που πλησιάζουν, για ένα σύνολο ανθρώπων, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και με μεγαλύτερη ένταση μάλιστα μια και οι συγκλίσεις δεν είναι ατομικές αλλά μαζικές. Έτσι επιλέγουμε τον σωστό ή λάθος άνθρωπο για να μας οδηγήσει στην απόκλιση ή την σύγκλιση και φυσικά πληρώνουμε το τίμημα των πράξεών μας. Ευτυχώς εδώ παρεμβαίνει η Φύση και μας δίνει μια ευκαιρία για να επανέλθουμε αλλά ΠΑΝΤΑ αφού πληρώσουμε το αναλογούν τίμημα των πράξεών μας.
Έτσι λοιπόν η ορθή κατανόηση της λειτουργίας του χρόνου μπορεί να φέρει μόνο θετικά αποτελέσματα.
γ) Οι όποιες αποκλίσεις είναι μέσα σε προκαθορισμένα όρια
Είδαμε ήδη το σχήμα το χρόνου. Αυτό βέβαια καθεαυτό επιτρέπει την δυνατότητα προς μία απόκλιση μικρή ή μεγάλη όπως μπορούμε να δούμε παρακάτω θεωρητικά πάντα.

Πιστεύω ότι τέτοιου είδους αποκλίσεις είναι πιθανών να συμβαίνουν σε περιπτώσεις όπως αυτοκτονιών αλλά αν ισχύει το ενεργειακο-μαγνητικό μοντέλο του χρόνου τότε με βάση την αρχή της διατήρησης της ενέργειας αυτές είναι σπάνιες και φυσικά η ενέργεια μετατρέπετε, ίσως πρόωρα σε μια άλλη ενέργεια.
Οι εξαιρετικές όμως αυτές περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν, έστω και σε προσωπικό επίπεδο εντούτοις αποδεικνύουν την ύπαρξη κεντρομόλων δυνάμεων που επιτρέπουν μόνο μικρές προκαθορισμένες αποκλίσεις. Κάτι αντίστοιχο με το μαγνητικό πεδίο ενός μαγνήτη και τις δυναμικές γραμμές του, όπου οι γραμμές αυτές παίζουν τον ρόλο των διαφορετικών αποφάσεών μας.
Η συνέχεια στο http://operiplous.blogspot.com

Ο Γιώργος Φακίτσας κάνει τις αναλύσεις του για τα τρέχοντα πολιτικά θέματα της χώρας μας στο...

Επισκεφτείτε το.!

Οι φίλοι μας. Επισκεφτείτε τους.!!

lavalife contatore visite website counter
Besucherzahler russian girls
website counter

  © Blogger template 'Morning Drink' by Ourblogtemplates.com 2008

  © Modified by Pentaedron 2009

Back to TOP